About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing

2007
THIJS, Nele
Industrieel Ingenieur Bouwkunde

Trefwoorden:

Samenvatting :
In de opleiding bouwkunde zijn er verschillende facetten die bestudeerd kunnen worden.
Mijn interesse ging vooral uit naar infrastructuurwerken. Tijdens mijn stage kreeg ik de
kans om een studie te doen naar de plaatsing van riolering in zettingsgevoelige gronden.
Een bepalende factor hierin is schade te voorkomen aan de plaatselijke bebouwing. Voor
deze casestudy wordt slechts een klein gedeelte van een totaal project, gelegen in
Tremelo, belicht.
Welke mogelijkheden er nu juist zijn om de plaatselijke bebouwing te vrijwaren voor
eventuele schade onderzoek ik in dit eindwerk.
Het eerste hoofdstuk is de algemene inleiding.
In het tweede hoofdstuk wordt de situatie geschetst. Welk gebied wordt er onderzocht?
Welke werken moeten er uitgevoerd worden?
De bodemgesteldheid wordt in het derde hoofdstuk geanalyseerd. Met welk soort gronden
hebben we te maken en zijn deze draagkrachtig genoeg? De kennis van de
grondwaterstand is van groot belang en wordt daarom uitvoerig onderzocht.
Vervolgens, in het vierde hoofdstuk, bestudeer ik de impact van een bemaling op de
woning. Dit wordt gedaan aan de hand van een bemalings- en zettingsstudie
De mogelijke oplossingsmethoden voor het zettingsprobleem worden in het vijfde
hoofdstuk bekeken en vergeleken. Welke van deze mogelijke methoden uiteindelijk een
technisch goede en financieel haalbare oplossing is, kan gelezen worden in het besluit.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
200300826_07.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Bijlagen:
Bestand Grootte Type Controle
200300826_07_B.pdf 19 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 19627 keer bekeken en 3253 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

THIJS, N. (2007). Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing. Onuitgegeven verhandeling, Xios, IWT.
Gevonden op op http://doks.xios.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c16f131bd0116f1861d2b0013.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact