About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten

2006
ANTEUNIS, Sven
KEMPENEERS, Katrien
Elektromechanica

Trefwoorden:

Samenvatting :
Het eindwerk is uitgevoerd in samenwerking met de onderzoeksgroep EMAP,
gelegen in de XIOS Hogeschool Limburg en het bedrijf Metes dat een
toeleverancier is van geplooide plaatproducten. Deze vestiging is gelegen in
Dilsen-Stokkem en behoort tot de ALRO-groep.
Het plooien van plaat is, als voorname productiestap bij het vervaardigen van heel
wat voorwerpen uit plaatmateriaal, de jongste jaren sterk in evolutie. Een
onmiskenbare trend bestaat erin dat de complexiteit en de gestelde
nauwkeurigheidseisen van geplooide producten steeds hoger worden. Tezelfdertijd
is er een algemeen gebrek aan kennis betreffende de toleranties die kunnen
gerealiseerd worden bij het vrijbuigen van complexe platen. Grondige kennis
hieromtrent is essentieel voor productontwerpers die weloverwogen toleranties
dienen te specifiŰren op technische toekenningen, voor toeleveranciers die ten
behoeve van prijscalculaties dienen te weten of, en tegen welke kost, bepaalde
nauwkeurigheden kunnen gehaald worden, en voor productieverantwoordelijken
die een gefundeerd advies moeten kunnen formuleren over het al dan niet
invoeren van technologische innovaties.
Daarom zal, op een statistisch onderbouwde wijze numerieke gegevens verzameld
worden over de invloed van de factoren die de nauwkeurigheid van geplooide
producten bepalen, met in het bijzonder het plaatmateriaal, de dikte en de
aanslagwijze. Daarnaast zullen gegevens geverifieerd worden door het gebruik
van handmeetmiddelen en een 3D-co÷rdinatenmeetmachine. Na analyse en
resultaatverwerking zal er een matrix in excel opgesteld worden waarin de
gebruiker, na invoeren van parameters zoals plaatmateriaal en dikte, de geleverde
nauwkeurigheid weergegeven krijgt.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
Eindwerk.pdf 5 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 4234 keer bekeken en 81 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

ANTEUNIS, S., KEMPENEERS, K. (2006). Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten. Onuitgegeven verhandeling, Xios, IWT.
Gevonden op op http://doks.xios.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c0ec7ed15010ef64fdbf400b1.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact