About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller

2007
JANS, Timothy
Graduaat elektronica

Trefwoorden: 2007  

Samenvatting :
Abstract
In medische onderzoekslaboratoria, zoals aan de Universiteit Hasselt, bestaat
een grote nood aan specifieke meetapparatuur bij het onderzoek op dierlijke
cellen. Dit is meer bepaald het geval bij het analyseren van de werking van
ionenkanalen, welke bij slechte werking aan de basis van talrijke ziektes liggen.
Deze activiteit van de ionenkanalen wordt gemeten als een elektrische stroom.
De verkregen meetgegevens moeten snel en nauwkeurig gedigitaliseerd kunnen
worden. Hierna worden ze op een computer verwerkt en overzichtelijk
weergegeven.
Het doel van mijn project is het aanleggen en programmeren van een
dataverbinding tussen de MSP430 microcontroller (Texas Instruments, USA) en
de computer d.m.v. een USB chip. Aansluitend wordt een gebruikersinterface
geprogrammeerd voor het inlezen, verwerken en presenteren van de verkregen
data op de computer.
Voor het sturen van de MSP430 was het nodig de Crossworks compiler (Rowley
Associates, UK) eigen te maken via testprogramma's geschreven in C.
Voor de USB chip werd een USB module van FTDI (Future Technology Devices
International) gebruikt. Na analyse van de datasheet werd een optimale
verbinding met de MSP430 tot stand gebracht d.m.v. solderen. Aansluitend heb
ik het communicatieprotocol met de USB module geprogrammeerd en ingebrand
in de microcontroller.
Voor het ontwikkelen van de gebruikersinterface heb ik de ontwikkelomgeving
LabWindows/CVI (National Instruments, USA) aangeleerd.
Op deze manier kunnen de meetgegevens die verwerkt werden door de MSP430
op een snelle manier gepresenteerd worden aan de gebruiker.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
200300825_07.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Bijlagen:
Bestand Grootte Type Controle
200300825_07.B2.pdf 36 KB Adobe PDF MD5
200300825_07.B3.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B6.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B8.pdf 5 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B1.pdf 22 KB Adobe PDF MD5
200300825_07.B4.pdf 1 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B7.pdf 3 MB Adobe PDF MD5
200300825_07.B5.pdf 1 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2365 keer bekeken en 118 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

JANS, T. (2007). Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller. Onuitgegeven verhandeling, Xios, IWT.
Gevonden op op http://doks.xios.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1a061a52011ac92dcc7e0038.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact