About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen

2008
BIJLOOS, Jan
Industrieel ingenieur bouwkunde

Trefwoorden:

Samenvatting :
Abstract
Titel: Systems Engineering: de nieuwe manier van bouwen.
Externe Promotor: ir. M. Debandt
Interne promotor: ing. A. Buteneers
Het doel van dit eindwerk is om de Belgische aannemerij te attenderen op de
veranderingen die in de nabije toekomst op til staan in de bouwsector.
In Nederland wordt sinds korte tijd een nieuwe werkwijze toegepast bij het realiseren van
grote bouwprojecten. Er heeft zich een verschuiving van rollen en taken voorgedaan van
opdrachtgever (OG) naar opdrachtnemer (ON). Denk bijvoorbeeld maar aan
geÔntegreerde contracten zoals Design & Build (D&B), Design-Build-Maintain (DBM),
Design-Build-Maintain-Finance (DBMF). De opdrachtnemer wordt steeds vaker en
eerder betrokken met het ontwerpen van infrastructuurwerken. De opdrachtgever beperkt
zich tot het formuleren van specifieke eisen waaraan het ontwerp dient te voldoen en het
bewaken van deze eisen gedurende het ganse bouwproces.
De bedoeling van dit alles is om een kleinere en slagvaardigere overheid te creŽren en het
innoverende vermogen van de markt optimaal te benutten. De kans dat de markt een
betere oplossing biedt voor een probleem dan de opdrachtgever zelf is zeer reŽel.
De vrijheid die de ON krijgt, brengt echter ook consequenties met zich mee:
de rollen en taken van alle betrokken partijen vastleggen binnen de levenscyclus
van het bouwwerk (van ontwerp tot sloop).
de gemaakte keuzes en uitwerkingen van technische oplossingen op een
transparante manier verifiŽren en valideren.
Samengevat kan gesteld worden dat de overheid streeft naar meer transparantie en een
betere beheersing van processen.
RWS en ProRail hebben geopteerd om de methodiek van Systems Engineering integraal
toe te passen. Verwacht wordt dat deze werkwijze binnenkort ook definitief zijn intrede
zal doen in BelgiŽ (Oosterweelverbinding Antwerpen). Met dit in het achterhoofd heeft
Jan Bijloos, laatstejaarsstudent Master Bouwkunde aan de Xios Hogeschool Limburg -
Diepenbeek, in samenwerking met zijn promotoren ir. Marc Debandt (Besix) en ing. A.
Buteneers (Xios Hogeschool Limburg) de theorie achter deze methodiek en een
mogelijke praktische verwezenlijking hiervan nader toegelicht in dit eindwerk.
Uit dit eindwerk kunnen twee belangrijke conclusies getrokken worden:
Enerzijds biedt de methodiek van Systems Engineering een goed houvast aan de
aannemerij om grote en complexe bouwwerken tot een goed einde te brengen. Dit alles
ondanks de grotere verantwoordelijkheid en de stijgende vraag om bouwprojecten op
een zo transparante, efficiŽnte, effectieve en beheerste wijze tot stand te brengen.
Anderzijds kan het voor de opdrachtgevers een nuttige tool betekenen bij het
gecontroleerd opstellen van bestekken.
De conservatief denkende bouwsector wordt door middel van deze werkwijze langzaam
maar zeker geÔndustrialiseerd, wat naar mijn mening positief is voor zowel de aannemerij
als de overheden in kwestie.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
200400046_08.pdf 7 MB Adobe PDF MD5

Bijlagen:
Bestand Grootte Type Controle
200400046_08.B6.pdf 4 KB Adobe PDF MD5
200400046_08.B7.xls 319 KB Microsoft Excel MD5
200400046_8.B8.pdf 83 KB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 3243 keer bekeken en 78 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

BIJLOOS, J. (2008). Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen. Onuitgegeven verhandeling, Xios, IWT.
Gevonden op op http://doks.xios.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c1d2a17f3011daa8f289c000c.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact