About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
Home
Administratie
Auteurs
Departementen
Help
Jaren
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative
Home

Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd

2009
GONNISSEN, Gert
Master in de industriŽle wetenschappen: Bouwkunde

Trefwoorden:

Samenvatting :
Dit eindwerk handelt over het doorpersingsproces van buizen in een bouwkuip en is gebaseerd op een bestaand project.
Om de keuze tot doorpersen te staven en aan te tonen dat een riolering ter plaatse niet in den droge aangelegd kan worden, komen volgende thema's aan bod: sonderingen, boringen, plaatsen van peilfilters, staat van de omliggende gebouwen, bemalingscurve en een zettingsberekening van de omliggende bebouwing. Eerst wordt elk thema algemeen besproken en daarna toegepast op het project.
Daarnaast worden alternatieve mogelijkheden om een riolering te leggen, zoals het plaatsen van een waterkerend scherm, het uitvoeren van een retourbemaling, het aanpassen van de bestaande funderingen van de gebouwen, het onteigenen van de omliggende gebouwen, het horizontaal persen van rioolbuizen en het verbeteren van de grondeigenschappen ter plekke, besproken. Alle methoden worden eerst algemeen beschreven, daarna worden de voorĖ en nadelen bekeken en uiteindelijk wordt een conclusie getrokken welke aanlegmethode op deze plaats daadwerkelijk de beste is.
In de bespreking van het doorpersen van de rioolbuizen worden de verschillende soorten putten geclassificeerd op basis van hun nut in het doorpersingsproces en op basis van de wijze van totstandkoming.
Daarna volgt de bouwkundige analyse van de bouwkuip: de onderdelen, de verschillende beschoeiingen, het uitgraven van de grond en het onderwaterbeton.
Vervolgens wordt een analyse van de persput gedaan. De mogelijke vormen en de controles betreffende de evenwichtsvoorwaarden, namelijk het glijdingsevenwicht en het kantelevenwicht worden algemeen besproken en aangewend op het bestaande project. Hierbij worden conclusies getrokken met betrekking tot de vorm en de hoeveelheid wapening die voor elke put nodig is.
Ten slotte is er nog een kostenvergelijking tussen de verschillende putten om uiteindelijk tot een algemeen besluit te komen welke put met welke opbouw de meest voordelige is.

Tekst:
Bestand Grootte Type Controle
200500905_09.pdf 2 MB Adobe PDF MD5

Bijlagen:
Bestand Grootte Type Controle
200500905_09.B1.pdf 4 MB Adobe PDF MD5

Dit eindwerk werd 2265 keer bekeken en 46 keer gedownload.
Translate to English (Google translate)
 

Details

toon ETD - Dublin Core

Wil je naar dit eindwerk verwijzen in je eigen eindwerk, paper of rapport, gebruik dan dit formaat (APA):

GONNISSEN, G. (2009). Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd. Onuitgegeven verhandeling, Xios, IWT.
Gevonden op op http://doks.xios.be/doks/do/record/Get?dispatch=view&recordId=Sxhl8ae57e8c2510679f012549b0e3ef0095.
©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact