About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Persluchtnetwerken
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
13 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
14 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
15 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
16 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
17 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
18 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
19 De vernieuwde toekomst
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Vervangen Polygir en BMS-systeem
25 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
26 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
27 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
33 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
34 Instant bruggenbouw
35 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
40 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
41 Krachtenanalyse door middel van FEM
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
45 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
46 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
47 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
50 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
56 Probe measurements on the compass Tokamak
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Werkplekleren binnen VCST-IP
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
64 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
65 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
66 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
69 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
70 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
71 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
74 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
75 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
76 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
77 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
78 Beschoeien van bouwputten: een synthese
79 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
80 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
81 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
82 De introductie van nieuwe werknemers
83 Optimalisatie van effector
84 Diversiteit op de werkvloer.
85 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
86 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
87 Het GPMI door de ogen van de jongeren
88 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
89 Inrichting van het Roefsels Bosch
90 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
91 De meerwaarde van zorgoverleg
92 Een geweldige jeugd?
93 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
94 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
95 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
96 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
97 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
98 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
99 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
100 Integratie van allochtonen
101 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
102 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
103 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
104 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
105 Perslucht genereren met windenergie
106 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
107 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
108 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
109 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
110 EPB berekening & verwarmingsaudit
111 Beschoeingswerken
112 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
113 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
114 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
115 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
116 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
117 Intrafamiliaal geweld
118 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
119 Geboren met een stukje staal in de maag
120 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
121 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
122 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
123 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
124 CO2 koudemiddel van de toekomst?
125 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
126 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
127 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
128 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
129 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
130 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
131 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
132 PLC visualisatie van een CIP installatie
133 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
134 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
135 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
136 Haalbaarheidsstudie WKK
137 Het dialoogmodel
138 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
139 De warmtepomp thuis en industrieel
140 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
141 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
142 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
143 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
144 Betonkernactivering
145 De zorg na overlijden
146 Warmterecuperatie van compressoren
147 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
148 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
149 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
150 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
151 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
152 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
153 Zintuigactivering bij dementerenden.
154 FORCE.COM SITES
155 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
156 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
157 Prikklok en planningskalender
158 Ik pest niet meer!
159 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
160 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
161 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
162 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
163 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
164 Cloud computing and virtualisation
165 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
166 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
167 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
168 Configuratie van Cisco-Routers
169 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
170 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
171 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
172 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
173 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
174 Kwaliteit in de rusthuissector.
175 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
176 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
177 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
178 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
179 Mobiliteitsmanagement
180 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
181 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
182 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
183 Keermuurconstructies met gewapende grond
184 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
185 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
186 Netwerkmonitoring de volledige setup
187 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
188 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
189 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
190 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
191 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
192 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
193 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
194 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
195 Competentieontwikkeling
196 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Stabiliteit van steigers
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
206 Competentiemanagement bij kaderleden
207 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
208 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Meetopstelling van sensoren
213 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
214 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
215 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
216 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
217 IndustriŽle veldbussen
218 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
223 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
224 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
225 Energierapportering
226 Kinderen als getuige van partnergeweld
227 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
228 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
229 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
230 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
231 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
232 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
233 Peer education in de praktijk: het LINK-project
234 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
235 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
236 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
237 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
238 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
239 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
240 Dosisstudies thoraxopnamen
241 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
242 Serieel gestuurde interfacekaart
243 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
244 Ondertunneling rijksweg A12
245 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
246 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
247 Smeerplan orienter
248 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
249 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
250 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
251 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 Welfsels of breedvloerplaten
254 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
255 Zijn we op de goede weg!?
256 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
257 Aarde - Lucht warmtewisselaar
258 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
259 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
260 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
261 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
262 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
263 PLC testkast
264 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
265 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
266 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
267 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
268 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
271 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
272 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
273 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
274 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
275 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
276 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
277 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
278 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
281 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
282 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
287 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
288 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Bookstore in JavaFX
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
296 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
297 Embedded touchscreen voor domotica
298 Opstellen van een onderhoudsplan
299 Plaatsen van een airco/ waterpomp
300 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
303 The network relay board
304 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
305 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
306 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
307 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
308 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
309 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
310 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
311 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
312 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
313 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
314 A city guide for PDA
315 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
316 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
317 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
318 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
319 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
320 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
321 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
322 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
323 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
324 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
325 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
326 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
327 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
328 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
329 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
330 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
331 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
332 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
333 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
334 Zichtbeton in realiteit
335 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
336 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
337 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
338 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
339 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
340 Herzieningsformules in de wegenbouw
341 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
342 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
343 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
344 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
345 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
346 Q-Park Mobile App
347 Worktime Manager
348 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
349 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
350 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
351 Educatieve modules voor building automation
352 Invloed van brand op een staalconstructie
353 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
354 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
355 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
356 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
357 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
358 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
359 CommerciŽle koeling
360 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
361 Bouwknopen in prefabconstructies
362 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
363 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
364 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
365 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
366 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
367 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
368 Flex-ible Solutions
369 Open Source - Mailsystemen
370 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
371 Manufacturing execution system (MES)
372 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
373 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
374 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
375 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
376 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
377 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
378 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
379 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
380 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
381 Grondbehandeling in de wegenbouw
382 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
383 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
384 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
385 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
386 Netwerk en systeembewaking met Nagios
387 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
388 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
389 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
390 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
391 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
392 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
393 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
394 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
395 Updaten van pneumatische installaties
396 Game design for hydraulic simulation tables
397 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
398 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
399 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
400 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
401 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
402 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
403 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
404 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
405 Alfresco
406 Desktop Application GUI prototype
407 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
408 Siloconstructies, beton of staal?
409 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
410 ALARA-studie op BR2/Sidonie
411 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
412 Camera en temperatuur observatie via netwerk
413 Jaga NV
414 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
415 Opstellen van een onderhoudsplan
416 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
417 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
418 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
419 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
420 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
421 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
422 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
423 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
424 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
425 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
426 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
427 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
428 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
429 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
430 USB, Ethernet Gateway
431 X-band low noise amplifier
432 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
433 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
434 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
435 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
436 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
437 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
438 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
439 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
440 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
441 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
442 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
443 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
444 Word File Validation
445 Desktopvirtualisatie
446 Pelletsverwarmingsketel
447 Verlijmde binnenmuren
448 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
449 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
450 PLC automatisatie
451 Speciale funderingstechniek: vergelijking
452 Trainingsband voor paarden
453 Evaluatie van een open-source DVD pakket
454 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
455 Automated bottle manufacturing process
456 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
457 AGC Database Manager
458 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
459 Ondergrondse beschoeiingen
460 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
461 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
462 Isolatietechnieken bij renovatie
463 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
464 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
465 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
466 Marketing Project
467 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
468 Automatisering van het certificatielabo
469 Het rendementvolle silicaatsteen
470 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
471 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
472 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
473 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
474 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
475 Annual contracts for Sales Information System
476 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
477 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
478 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
479 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
480 Kindertv.be
481 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
482 Multipurpose Near-Field scanner
483 Van stijve kern naar dwarswanden?
484 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
485 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
486 EVA - en ongevallenregistratie
487 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
488 Patchmanagement optimalisatie
489 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
490 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
491 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
492 Faseringsstudie: het Diaboloproject
493 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
494 De automatische buisaanvoer module
495 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
496 Concept rolstoelfiets
497 Herwerking PreCardio Website
498 DocSys
499 Night Vision Demonstrator
500 Biologische effecten geÔnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact