About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
10 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
11 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
12 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
13 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
14 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
15 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
25 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
26 Onderhoudsplanning laklijn
27 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
28 Ontwikkeling van een sorteersysteem
29 Vervangen Polygir en BMS-systeem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
32 Instant bruggenbouw
33 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
34 Een remote stuurbare projector
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
44 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
45 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
46 Probe measurements on the compass Tokamak
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
50 Studie van vakwerken in stalen constructies
51 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
52 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
53 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
54 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Werkplekleren binnen VCST-IP
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
64 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
65 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
66 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
67 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
68 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
69 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
70 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
71 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
74 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
75 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
76 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
77 Beschoeien van bouwputten: een synthese
78 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
81 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
82 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
83 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
84 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
85 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
86 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
87 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
88 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
89 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
90 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
91 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
92 De introductie van nieuwe werknemers
93 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
94 Het GPMI door de ogen van de jongeren
95 Optimalisatie van effector
96 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
97 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
98 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
99 Diversiteit op de werkvloer.
100 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
101 Een geweldige jeugd?
102 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
103 De meerwaarde van zorgoverleg
104 Inrichting van het Roefsels Bosch
105 Integratie van allochtonen
106 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
107 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
108 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
111 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
112 Perslucht genereren met windenergie
113 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
114 PLC visualisatie van een CIP installatie
115 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
116 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
117 EPB berekening & verwarmingsaudit
118 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
119 Cloud computing and virtualisation
120 Warmterecuperatie van compressoren
121 Intrafamiliaal geweld
122 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
123 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
124 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
125 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
126 Geboren met een stukje staal in de maag
127 Beschoeingswerken
128 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
129 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
130 Keermuurconstructies met gewapende grond
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
133 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
134 CO2 koudemiddel van de toekomst?
135 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
136 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
137 Het dialoogmodel
138 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
139 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
140 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
141 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
142 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
143 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
144 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
145 De warmtepomp thuis en industrieel
146 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
147 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
148 Haalbaarheidsstudie WKK
149 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
150 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
151 De zorg na overlijden
152 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
153 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
154 Betonkernactivering
155 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
156 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Zintuigactivering bij dementerenden.
159 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
160 Ik pest niet meer!
161 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
162 FORCE.COM SITES
163 Prikklok en planningskalender
164 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
169 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
170 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
171 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
172 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
173 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
174 Configuratie van Cisco-Routers
175 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
176 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
177 Kwaliteit in de rusthuissector.
178 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
179 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
182 Mobiliteitsmanagement
183 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
184 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
185 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
186 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
187 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
188 Stabiliteit van steigers
189 Netwerkmonitoring de volledige setup
190 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
191 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
192 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
193 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
194 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
195 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
196 Competentieontwikkeling
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
200 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
203 Bouwen in de wereld van de mol
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
206 Competentiemanagement bij kaderleden
207 Bouwen van en leven in een betonwoning
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
212 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
213 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
214 Meetopstelling van sensoren
215 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
216 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
217 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
218 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
219 IndustriŽle veldbussen
220 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
221 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
222 Het oudervervreemdingssyndroom.
223 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
224 The network relay board
225 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
226 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
227 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
228 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
229 Energierapportering
230 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
231 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
232 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
233 Kinderen als getuige van partnergeweld
234 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
235 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
236 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
237 Peer education in de praktijk: het LINK-project
238 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
239 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
240 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
241 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
242 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
243 Serieel gestuurde interfacekaart
244 Dosisstudies thoraxopnamen
245 Smeerplan orienter
246 Ondertunneling rijksweg A12
247 PLC testkast
248 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
249 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
250 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
251 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
252 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
253 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
254 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
255 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
256 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
257 Welfsels of breedvloerplaten
258 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
259 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
260 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
261 Zijn we op de goede weg!?
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
265 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
266 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
267 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
268 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
269 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
270 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
271 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
272 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
273 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
274 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
275 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
276 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
277 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
278 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
279 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
280 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
281 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
282 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
283 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
284 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
287 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
288 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
289 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
290 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Bookstore in JavaFX
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
296 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
297 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
298 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
299 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
300 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
301 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
302 Opstellen van een onderhoudsplan
303 Embedded touchscreen voor domotica
304 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
305 Plaatsen van een airco/ waterpomp
306 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
307 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
308 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
309 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
310 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
311 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
312 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
313 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
314 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
315 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
316 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
317 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
318 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
319 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
320 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
321 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
322 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
323 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
324 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
325 A city guide for PDA
326 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
327 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
328 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
329 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
330 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
331 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
332 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
333 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
334 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
335 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
336 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
337 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
338 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
339 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
340 Open Source - Mailsystemen
341 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
342 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
343 Zichtbeton in realiteit
344 Herzieningsformules in de wegenbouw
345 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
346 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
347 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
348 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
349 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
350 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
351 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
352 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
353 Educatieve modules voor building automation
354 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
355 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
356 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
357 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
358 Q-Park Mobile App
359 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
360 CommerciŽle koeling
361 Worktime Manager
362 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
363 Invloed van brand op een staalconstructie
364 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
365 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
366 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
367 Bouwknopen in prefabconstructies
368 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
369 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
370 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
371 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
372 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
373 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
374 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
375 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
376 Flex-ible Solutions
377 Manufacturing execution system (MES)
378 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
379 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
380 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
381 Grondbehandeling in de wegenbouw
382 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
383 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
384 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
385 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
386 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
387 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
388 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
389 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
390 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
391 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
392 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
393 Netwerk en systeembewaking met Nagios
394 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
395 Game design for hydraulic simulation tables
396 ALARA-studie op BR2/Sidonie
397 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
398 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
399 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
400 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
401 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
402 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
403 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
404 Updaten van pneumatische installaties
405 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
406 Siloconstructies, beton of staal?
407 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
408 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
409 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
410 Camera en temperatuur observatie via netwerk
411 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
412 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
413 Ondergrondse beschoeiingen
414 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
415 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
416 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
417 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
418 Alfresco
419 Jaga NV
420 Desktop Application GUI prototype
421 Opstellen van een onderhoudsplan
422 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
423 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
424 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
425 Speciale funderingstechniek: vergelijking
426 X-band low noise amplifier
427 Trainingsband voor paarden
428 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
429 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
430 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
431 Marketing Project
432 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
433 Het rendementvolle silicaatsteen
434 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
435 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
436 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
437 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
438 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
439 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
440 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
441 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
442 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
443 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
444 USB, Ethernet Gateway
445 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
446 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
447 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
448 PLC automatisatie
449 Verlijmde binnenmuren
450 Pelletsverwarmingsketel
451 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
452 Word File Validation
453 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
454 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
455 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
456 Desktopvirtualisatie
457 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
458 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
459 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
460 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
461 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
462 Evaluatie van een open-source DVD pakket
463 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
464 Automated bottle manufacturing process
465 Isolatietechnieken bij renovatie
466 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
467 AGC Database Manager
468 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
469 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
470 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
471 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
472 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
473 Automatisering van het certificatielabo
474 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
475 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
476 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
477 Studie fundering appartementsgebouw
478 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
479 Annual contracts for Sales Information System
480 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
481 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
482 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
483 Multipurpose Near-Field scanner
484 Van stijve kern naar dwarswanden?
485 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
486 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
487 De automatische buisaanvoer module
488 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
489 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
490 Kindertv.be
491 EVA - en ongevallenregistratie
492 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
493 Patchmanagement optimalisatie
494 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
495 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
496 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
497 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
498 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
499 Faseringsstudie: het Diaboloproject
500 Clustering of the 5530 Network©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact