About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Persluchtnetwerken
9 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
12 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
13 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
14 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
15 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
25 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
26 Onderhoudsplanning laklijn
27 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
28 Vervangen Polygir en BMS-systeem
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
31 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
32 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
33 Instant bruggenbouw
34 Een remote stuurbare projector
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
46 Probe measurements on the compass Tokamak
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
50 Studie van vakwerken in stalen constructies
51 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Werkplekleren binnen VCST-IP
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
62 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
63 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
64 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
65 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
66 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
67 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
68 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
69 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
70 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
71 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
72 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
73 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
74 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
75 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
76 Beschoeien van bouwputten: een synthese
77 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
78 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
79 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
80 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
81 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
82 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
83 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
84 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
85 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
86 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
87 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
88 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
89 De introductie van nieuwe werknemers
90 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
91 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
92 Het GPMI door de ogen van de jongeren
93 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
94 Optimalisatie van effector
95 Diversiteit op de werkvloer.
96 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
97 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
98 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
99 Een geweldige jeugd?
100 De meerwaarde van zorgoverleg
101 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
102 Inrichting van het Roefsels Bosch
103 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
104 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
105 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
106 Integratie van allochtonen
107 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
108 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
109 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
110 Perslucht genereren met windenergie
111 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
112 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
113 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
114 EPB berekening & verwarmingsaudit
115 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
116 PLC visualisatie van een CIP installatie
117 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
118 Intrafamiliaal geweld
119 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
120 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
121 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
122 Warmterecuperatie van compressoren
123 Beschoeingswerken
124 Cloud computing and virtualisation
125 Geboren met een stukje staal in de maag
126 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
127 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
128 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
129 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
130 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
133 Keermuurconstructies met gewapende grond
134 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
135 CO2 koudemiddel van de toekomst?
136 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
137 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
138 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
139 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
140 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
141 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
142 Het dialoogmodel
143 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
144 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
145 De warmtepomp thuis en industrieel
146 Haalbaarheidsstudie WKK
147 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
148 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
149 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
150 De zorg na overlijden
151 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
152 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
153 Betonkernactivering
154 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
155 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
156 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Ik pest niet meer!
159 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
160 Zintuigactivering bij dementerenden.
161 FORCE.COM SITES
162 Prikklok en planningskalender
163 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
164 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
169 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
170 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
171 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
172 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
173 Configuratie van Cisco-Routers
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Kwaliteit in de rusthuissector.
176 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
177 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
178 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
179 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 Mobiliteitsmanagement
182 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
183 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
184 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
185 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
186 Netwerkmonitoring de volledige setup
187 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
188 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
189 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
190 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
191 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
192 Stabiliteit van steigers
193 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
194 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
195 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
196 Competentieontwikkeling
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
206 Competentiemanagement bij kaderleden
207 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
208 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
212 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
213 Meetopstelling van sensoren
214 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
215 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
216 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
217 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
218 IndustriŽle veldbussen
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
221 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
222 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
223 The network relay board
224 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
225 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
226 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
227 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
228 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
229 Energierapportering
230 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
231 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
232 Kinderen als getuige van partnergeweld
233 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
234 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
235 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
236 Peer education in de praktijk: het LINK-project
237 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
238 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
239 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
240 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
241 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
242 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
243 Serieel gestuurde interfacekaart
244 Dosisstudies thoraxopnamen
245 Ondertunneling rijksweg A12
246 PLC testkast
247 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
248 Smeerplan orienter
249 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
250 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
251 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
252 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
253 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
254 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
255 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
256 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
257 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
258 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
259 Welfsels of breedvloerplaten
260 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
261 Zijn we op de goede weg!?
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
265 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
266 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
267 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
268 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
269 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
270 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
271 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
272 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
273 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
274 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
275 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
276 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
277 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
278 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
279 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
280 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
281 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
282 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
283 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
284 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
287 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
288 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Bookstore in JavaFX
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
296 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
297 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
298 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
299 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
300 Opstellen van een onderhoudsplan
301 Embedded touchscreen voor domotica
302 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
303 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
304 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
305 Plaatsen van een airco/ waterpomp
306 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
307 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
308 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
309 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
310 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
311 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
312 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
313 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
314 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
315 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
316 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
317 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
318 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
319 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
320 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
321 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
322 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
323 A city guide for PDA
324 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
325 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
326 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
327 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
328 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
329 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
330 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
331 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
332 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
333 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
334 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
335 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
336 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
337 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
338 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
339 Open Source - Mailsystemen
340 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
341 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
342 Zichtbeton in realiteit
343 Herzieningsformules in de wegenbouw
344 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
345 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
346 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
347 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
348 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
349 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
350 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
351 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
352 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
353 Educatieve modules voor building automation
354 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
355 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
356 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
357 Q-Park Mobile App
358 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
359 Worktime Manager
360 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
361 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
362 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
363 Invloed van brand op een staalconstructie
364 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
365 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
366 Bouwknopen in prefabconstructies
367 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
368 CommerciŽle koeling
369 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
370 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
371 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
372 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
373 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
374 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
375 Flex-ible Solutions
376 Manufacturing execution system (MES)
377 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
378 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
379 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
380 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
381 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
382 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
383 Grondbehandeling in de wegenbouw
384 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
385 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
386 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
387 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
388 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
389 Netwerk en systeembewaking met Nagios
390 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
391 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
392 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
393 ALARA-studie op BR2/Sidonie
394 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
395 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
396 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
397 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
398 Game design for hydraulic simulation tables
399 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
400 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
401 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
402 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
403 Updaten van pneumatische installaties
404 Siloconstructies, beton of staal?
405 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
406 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
407 Camera en temperatuur observatie via netwerk
408 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
409 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
410 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
411 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
412 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
413 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
414 Alfresco
415 Jaga NV
416 Desktop Application GUI prototype
417 Ondergrondse beschoeiingen
418 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
419 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
420 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
421 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
422 Opstellen van een onderhoudsplan
423 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
424 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
425 X-band low noise amplifier
426 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
427 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
428 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
429 Speciale funderingstechniek: vergelijking
430 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
431 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
432 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
433 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
434 Het rendementvolle silicaatsteen
435 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
436 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
437 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
438 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
439 USB, Ethernet Gateway
440 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
441 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
442 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
443 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
444 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
445 Pelletsverwarmingsketel
446 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
447 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
448 Word File Validation
449 PLC automatisatie
450 Verlijmde binnenmuren
451 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
452 Desktopvirtualisatie
453 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
454 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
455 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
456 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
457 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
458 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
459 Trainingsband voor paarden
460 Evaluatie van een open-source DVD pakket
461 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
462 Isolatietechnieken bij renovatie
463 Automated bottle manufacturing process
464 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
465 AGC Database Manager
466 Marketing Project
467 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
468 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
469 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
470 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
471 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
472 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
473 Automatisering van het certificatielabo
474 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
475 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
476 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
477 Annual contracts for Sales Information System
478 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
479 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
480 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
481 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
482 Multipurpose Near-Field scanner
483 Van stijve kern naar dwarswanden?
484 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
485 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
486 De automatische buisaanvoer module
487 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
488 Kindertv.be
489 EVA - en ongevallenregistratie
490 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
491 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
492 Studie fundering appartementsgebouw
493 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
494 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
495 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
496 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
497 Methodiek ter verbetering van drainage en afwatering op spoorwegen, toegepast op spoorlijn 35
498 Patchmanagement optimalisatie
499 Faseringsstudie: het Diaboloproject
500 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact