About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
10 Persluchtnetwerken
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
13 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
14 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
15 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
16 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
17 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
18 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 De vernieuwde toekomst
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
23 Restauratie van een historisch gebouw
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Vervangen Polygir en BMS-systeem
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
33 Instant bruggenbouw
34 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
35 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
40 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
41 Krachtenanalyse door middel van FEM
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
45 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
46 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
47 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
48 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
49 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
50 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
54 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
55 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
56 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 Probe measurements on the compass Tokamak
59 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
60 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
64 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
65 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
66 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
69 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
70 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
71 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
72 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
73 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
74 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
75 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
76 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
77 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
78 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
79 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
80 Beschoeien van bouwputten: een synthese
81 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
82 De introductie van nieuwe werknemers
83 Diversiteit op de werkvloer.
84 Optimalisatie van effector
85 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
86 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
87 Het GPMI door de ogen van de jongeren
88 Inrichting van het Roefsels Bosch
89 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
90 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
91 Een geweldige jeugd?
92 De meerwaarde van zorgoverleg
93 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
94 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
95 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
96 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
97 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
98 Integratie van allochtonen
99 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
100 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
101 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
102 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
103 Perslucht genereren met windenergie
104 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
105 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
106 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
107 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
108 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
109 EPB berekening & verwarmingsaudit
110 Beschoeingswerken
111 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
112 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
113 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
114 Intrafamiliaal geweld
115 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
116 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
117 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
118 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
119 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
120 Geboren met een stukje staal in de maag
121 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
122 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
123 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
124 CO2 koudemiddel van de toekomst?
125 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
126 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
127 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
128 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
129 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
130 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
131 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
132 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
133 PLC visualisatie van een CIP installatie
134 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
135 Haalbaarheidsstudie WKK
136 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
137 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
138 Het dialoogmodel
139 De warmtepomp thuis en industrieel
140 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
141 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
142 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
143 De zorg na overlijden
144 Betonkernactivering
145 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
146 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
147 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
148 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
149 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
150 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
151 FORCE.COM SITES
152 Zintuigactivering bij dementerenden.
153 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
154 Warmterecuperatie van compressoren
155 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
156 Prikklok en planningskalender
157 Ik pest niet meer!
158 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
159 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
160 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
161 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
162 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
163 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
164 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
165 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
166 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
167 Configuratie van Cisco-Routers
168 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
169 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
170 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
171 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
172 Kwaliteit in de rusthuissector.
173 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
174 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
175 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
176 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
177 Mobiliteitsmanagement
178 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
179 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
180 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
181 Cloud computing and virtualisation
182 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
183 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
184 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
185 Netwerkmonitoring de volledige setup
186 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
187 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
188 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
189 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
190 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
191 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
192 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
193 Competentieontwikkeling
194 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
195 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
196 Keermuurconstructies met gewapende grond
197 Stabiliteit van steigers
198 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
199 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
200 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
201 Virtualisatie en open source UNS
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Competentiemanagement bij kaderleden
206 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
207 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
208 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Meetopstelling van sensoren
213 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
214 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
215 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
216 IndustriŽle veldbussen
217 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
218 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
223 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
224 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
225 Energierapportering
226 Kinderen als getuige van partnergeweld
227 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
228 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
229 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
230 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
231 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
232 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
233 Peer education in de praktijk: het LINK-project
234 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
235 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
236 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
237 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
238 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
239 Dosisstudies thoraxopnamen
240 Serieel gestuurde interfacekaart
241 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
242 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
243 Ondertunneling rijksweg A12
244 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
245 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
246 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
247 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
248 Smeerplan orienter
249 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
250 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
251 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 Welfsels of breedvloerplaten
254 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
255 Zijn we op de goede weg!?
256 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
257 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
258 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
259 Aarde - Lucht warmtewisselaar
260 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
261 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
262 PLC testkast
263 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
264 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
265 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
266 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
267 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
268 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
271 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
272 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
273 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
274 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
275 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
276 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
277 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
278 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
281 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
282 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
285 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
286 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
287 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
288 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Bookstore in JavaFX
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
293 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
294 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
295 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
296 Embedded touchscreen voor domotica
297 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
298 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
299 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
300 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
301 Opstellen van een onderhoudsplan
302 Plaatsen van een airco/ waterpomp
303 The network relay board
304 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
305 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
306 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
307 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
308 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
309 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
310 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
311 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
312 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
313 A city guide for PDA
314 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
315 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
316 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
317 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
318 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
319 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
320 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
321 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
322 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
323 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
324 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
325 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
326 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
327 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
328 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
329 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
330 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
331 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
332 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
333 Zichtbeton in realiteit
334 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
335 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
336 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
337 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
338 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
339 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
340 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
341 Herzieningsformules in de wegenbouw
342 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
343 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
344 Q-Park Mobile App
345 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
346 Worktime Manager
347 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
348 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
349 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
350 Educatieve modules voor building automation
351 Invloed van brand op een staalconstructie
352 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
353 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
354 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
355 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
356 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
357 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
358 CommerciŽle koeling
359 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
360 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
361 Bouwknopen in prefabconstructies
362 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
363 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
364 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
365 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
366 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
367 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
368 Flex-ible Solutions
369 Open Source - Mailsystemen
370 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
371 Manufacturing execution system (MES)
372 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
373 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
374 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
375 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
376 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
377 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
378 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
379 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
380 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
381 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
382 Grondbehandeling in de wegenbouw
383 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
384 Netwerk en systeembewaking met Nagios
385 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
386 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
387 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
388 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
389 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
390 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
391 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
392 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
393 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
394 Updaten van pneumatische installaties
395 Game design for hydraulic simulation tables
396 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
397 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
398 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
399 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
400 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
401 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
402 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
403 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
404 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
405 Desktop Application GUI prototype
406 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
407 ALARA-studie op BR2/Sidonie
408 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
409 Camera en temperatuur observatie via netwerk
410 Jaga NV
411 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
412 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
413 Opstellen van een onderhoudsplan
414 Siloconstructies, beton of staal?
415 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
416 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
417 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
418 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
419 Alfresco
420 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
421 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
422 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
423 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
424 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
425 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
426 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
427 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
428 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
429 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
430 USB, Ethernet Gateway
431 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
432 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
433 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
434 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
435 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
436 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
437 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
438 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
439 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
440 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
441 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
442 Word File Validation
443 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
444 Desktopvirtualisatie
445 Pelletsverwarmingsketel
446 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
447 X-band low noise amplifier
448 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
449 PLC automatisatie
450 Verlijmde binnenmuren
451 Speciale funderingstechniek: vergelijking
452 Trainingsband voor paarden
453 Evaluatie van een open-source DVD pakket
454 Automated bottle manufacturing process
455 AGC Database Manager
456 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
457 Ondergrondse beschoeiingen
458 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
459 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
460 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
461 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
462 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
463 Marketing Project
464 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
465 Automatisering van het certificatielabo
466 Isolatietechnieken bij renovatie
467 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
468 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
469 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
470 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
471 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
472 Annual contracts for Sales Information System
473 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
474 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
475 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
476 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
477 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
478 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
479 Kindertv.be
480 Multipurpose Near-Field scanner
481 Van stijve kern naar dwarswanden?
482 Het rendementvolle silicaatsteen
483 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
484 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
485 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
486 Patchmanagement optimalisatie
487 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
488 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
489 Faseringsstudie: het Diaboloproject
490 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
491 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
492 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
493 Concept rolstoelfiets
494 Herwerking PreCardio Website
495 DocSys
496 Night Vision Demonstrator
497 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
498 Biologische effecten geÔnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium
499 De automatische buisaanvoer module
500 Clustering of the 5530 Network©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact