About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
10 Persluchtnetwerken
11 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
12 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
13 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
14 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
15 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
18 De vernieuwde toekomst
19 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
20 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
23 Restauratie van een historisch gebouw
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Vervangen Polygir en BMS-systeem
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
33 Instant bruggenbouw
34 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
35 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
40 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
41 Krachtenanalyse door middel van FEM
42 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
45 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
46 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
49 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
50 Studie van vakwerken in stalen constructies
51 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
52 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
53 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
54 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
55 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
56 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
62 Probe measurements on the compass Tokamak
63 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
64 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
65 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
66 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
67 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
68 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
69 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
70 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
71 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
72 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
73 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
74 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
75 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
76 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
77 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
78 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
79 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
80 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
81 De introductie van nieuwe werknemers
82 Diversiteit op de werkvloer.
83 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
84 Optimalisatie van effector
85 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
86 Het GPMI door de ogen van de jongeren
87 Inrichting van het Roefsels Bosch
88 Beschoeien van bouwputten: een synthese
89 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
90 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
91 De meerwaarde van zorgoverleg
92 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
93 Een geweldige jeugd?
94 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
95 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
96 Integratie van allochtonen
97 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
98 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
99 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
100 Perslucht genereren met windenergie
101 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
102 EPB berekening & verwarmingsaudit
103 Beschoeingswerken
104 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
105 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
106 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
107 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
108 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
109 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
110 Intrafamiliaal geweld
111 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
112 Geboren met een stukje staal in de maag
113 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
114 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
115 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
116 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
117 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
118 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
119 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
120 CO2 koudemiddel van de toekomst?
121 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
122 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
123 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
124 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
125 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
126 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
127 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
128 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
129 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
130 Haalbaarheidsstudie WKK
131 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
132 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
133 De warmtepomp thuis en industrieel
134 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
135 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
136 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
137 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
138 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
139 Betonkernactivering
140 De zorg na overlijden
141 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
142 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
143 FORCE.COM SITES
144 Het dialoogmodel
145 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
146 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
147 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
148 Prikklok en planningskalender
149 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
150 Zintuigactivering bij dementerenden.
151 Ik pest niet meer!
152 PLC visualisatie van een CIP installatie
153 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
154 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
155 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
156 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
157 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
158 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
159 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
160 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
161 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
162 Configuratie van Cisco-Routers
163 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
164 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
165 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
166 Kwaliteit in de rusthuissector.
167 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
168 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
169 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
170 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
171 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
172 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
173 Mobiliteitsmanagement
174 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
175 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
176 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
177 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
178 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
179 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
180 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
181 Netwerkmonitoring de volledige setup
182 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
183 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
184 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
185 Competentieontwikkeling
186 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
187 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
188 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
189 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
190 Warmterecuperatie van compressoren
191 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
192 Virtualisatie en open source UNS
193 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
194 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
195 Bouwen in de wereld van de mol
196 Buurtwerk: werkt de buurt?
197 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
198 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
199 Competentiemanagement bij kaderleden
200 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
201 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
202 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
203 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
204 Stabiliteit van steigers
205 Bouwen van en leven in een betonwoning
206 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
207 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
208 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
209 Meetopstelling van sensoren
210 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
211 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
212 IndustriŽle veldbussen
213 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
214 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
215 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
216 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
217 Het oudervervreemdingssyndroom.
218 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
219 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
220 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
221 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
222 Energierapportering
223 Kinderen als getuige van partnergeweld
224 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
225 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
226 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
227 Keermuurconstructies met gewapende grond
228 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
229 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
230 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
231 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
232 Peer education in de praktijk: het LINK-project
233 Cloud computing and virtualisation
234 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
235 Dosisstudies thoraxopnamen
236 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
237 Serieel gestuurde interfacekaart
238 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
241 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
242 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
243 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
244 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
245 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
246 Ondertunneling rijksweg A12
247 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
248 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
249 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
250 Smeerplan orienter
251 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
252 Welfsels of breedvloerplaten
253 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
254 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
255 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
256 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
257 Aarde - Lucht warmtewisselaar
258 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
259 Zijn we op de goede weg!?
260 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
261 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
262 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
263 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
264 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
265 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
266 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
267 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
268 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
269 PLC testkast
270 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
271 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
272 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
273 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
274 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
275 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
276 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
277 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
278 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
279 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
280 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
281 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
282 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
283 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
284 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
287 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
288 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
289 Bookstore in JavaFX
290 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
291 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
292 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
293 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
296 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
297 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
298 Embedded touchscreen voor domotica
299 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
300 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
301 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
302 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
303 The network relay board
304 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
305 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
306 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
307 Plaatsen van een airco/ waterpomp
308 A city guide for PDA
309 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
310 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
311 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
312 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
313 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
314 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
315 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
316 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
317 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
318 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
319 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
320 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
321 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
322 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
323 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
324 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
325 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
326 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
327 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
328 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
329 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
330 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
331 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
332 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
333 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
334 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
335 Opstellen van een onderhoudsplan
336 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
337 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
338 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
339 Q-Park Mobile App
340 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
341 Worktime Manager
342 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
343 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
344 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
345 Herzieningsformules in de wegenbouw
346 Invloed van brand op een staalconstructie
347 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
348 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
349 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
350 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
351 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
352 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
353 CommerciŽle koeling
354 Bouwknopen in prefabconstructies
355 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
356 Zichtbeton in realiteit
357 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
358 Flex-ible Solutions
359 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
360 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
361 Open Source - Mailsystemen
362 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
363 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
364 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
365 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
366 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
367 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
368 Manufacturing execution system (MES)
369 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
370 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
371 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
372 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
373 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
374 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
375 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
376 Educatieve modules voor building automation
377 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
378 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
379 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
380 Netwerk en systeembewaking met Nagios
381 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
382 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
383 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
384 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
385 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
386 Grondbehandeling in de wegenbouw
387 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
388 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
389 Game design for hydraulic simulation tables
390 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
391 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
392 Updaten van pneumatische installaties
393 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
394 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
395 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
396 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
397 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
398 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
399 Desktop Application GUI prototype
400 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
401 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
402 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
403 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
404 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
405 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
406 ALARA-studie op BR2/Sidonie
407 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
408 Jaga NV
409 Camera en temperatuur observatie via netwerk
410 Siloconstructies, beton of staal?
411 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
412 Alfresco
413 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
414 Opstellen van een onderhoudsplan
415 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
416 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
417 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
418 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
419 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
420 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
421 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
422 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
423 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
424 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
425 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
426 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
427 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
428 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
429 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
430 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
431 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
432 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
433 USB, Ethernet Gateway
434 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
435 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
436 Word File Validation
437 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
438 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
439 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
440 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
441 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
442 Desktopvirtualisatie
443 Speciale funderingstechniek: vergelijking
444 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
445 Pelletsverwarmingsketel
446 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
447 Verlijmde binnenmuren
448 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
449 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
450 X-band low noise amplifier
451 Evaluatie van een open-source DVD pakket
452 Automated bottle manufacturing process
453 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
454 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
455 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
456 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
457 Trainingsband voor paarden
458 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
459 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
460 Ondergrondse beschoeiingen
461 Marketing Project
462 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
463 Automatisering van het certificatielabo
464 AGC Database Manager
465 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
466 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
467 Isolatietechnieken bij renovatie
468 Annual contracts for Sales Information System
469 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
470 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
471 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
472 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
473 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
474 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
475 Kindertv.be
476 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
477 Van stijve kern naar dwarswanden?
478 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
479 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
480 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
481 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
482 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
483 PLC automatisatie
484 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
485 Herwerking PreCardio Website
486 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
487 Concept rolstoelfiets
488 DocSys
489 Patchmanagement optimalisatie
490 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
491 Faseringsstudie: het Diaboloproject
492 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
493 De automatische buisaanvoer module
494 Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling
495 EVA - en ongevallenregistratie
496 Biologische effecten geÔnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium
497 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
498 Verplaatsing Hagus-spiegelproductie
499 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
500 Het rendementvolle silicaatsteen©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact