About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
12 Persluchtnetwerken
13 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
14 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
15 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
18 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 De vernieuwde toekomst
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
23 Restauratie van een historisch gebouw
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Vervangen Polygir en BMS-systeem
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
33 Instant bruggenbouw
34 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
35 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
40 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
41 Krachtenanalyse door middel van FEM
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
45 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
46 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
47 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
48 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
49 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
50 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
54 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
55 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
56 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
60 Probe measurements on the compass Tokamak
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
64 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
65 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
66 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
69 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
70 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
71 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
72 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
73 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
74 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
75 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
76 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
77 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
78 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
79 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
80 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
81 Beschoeien van bouwputten: een synthese
82 De introductie van nieuwe werknemers
83 Optimalisatie van effector
84 Diversiteit op de werkvloer.
85 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
86 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
87 Het GPMI door de ogen van de jongeren
88 Inrichting van het Roefsels Bosch
89 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
90 Een geweldige jeugd?
91 De meerwaarde van zorgoverleg
92 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
93 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
94 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
95 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
96 Integratie van allochtonen
97 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
98 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
99 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
100 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
101 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
102 Perslucht genereren met windenergie
103 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
104 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
105 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
106 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
107 EPB berekening & verwarmingsaudit
108 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
109 Beschoeingswerken
110 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
111 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
112 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
113 Intrafamiliaal geweld
114 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
115 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
116 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
117 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
118 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
119 Geboren met een stukje staal in de maag
120 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
121 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
122 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
123 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
124 CO2 koudemiddel van de toekomst?
125 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
126 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
127 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
128 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
129 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
130 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
131 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
132 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
133 Haalbaarheidsstudie WKK
134 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
135 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
136 Het dialoogmodel
137 PLC visualisatie van een CIP installatie
138 De warmtepomp thuis en industrieel
139 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
140 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
141 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
142 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
143 De zorg na overlijden
144 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
145 Betonkernactivering
146 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
147 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
148 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
149 FORCE.COM SITES
150 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
151 Zintuigactivering bij dementerenden.
152 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
153 Prikklok en planningskalender
154 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
155 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
156 Ik pest niet meer!
157 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
158 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
159 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
160 Warmterecuperatie van compressoren
161 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
162 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
163 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
164 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
165 Configuratie van Cisco-Routers
166 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
167 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
168 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
169 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
170 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
171 Kwaliteit in de rusthuissector.
172 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
173 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
174 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
175 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
176 Mobiliteitsmanagement
177 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
178 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
179 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
180 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
181 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
182 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
183 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
184 Netwerkmonitoring de volledige setup
185 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
186 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
187 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
188 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
189 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
190 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
191 Competentieontwikkeling
192 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
193 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
194 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
195 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
196 Cloud computing and virtualisation
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
199 Virtualisatie en open source UNS
200 Stabiliteit van steigers
201 Bouwen in de wereld van de mol
202 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
203 Buurtwerk: werkt de buurt?
204 Competentiemanagement bij kaderleden
205 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
206 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
207 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
208 Bouwen van en leven in een betonwoning
209 Keermuurconstructies met gewapende grond
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Meetopstelling van sensoren
213 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
214 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
215 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
216 IndustriŽle veldbussen
217 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
218 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
219 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
220 Het oudervervreemdingssyndroom.
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
223 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
224 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
225 Energierapportering
226 Kinderen als getuige van partnergeweld
227 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
228 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
229 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
230 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
231 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
232 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
233 Peer education in de praktijk: het LINK-project
234 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
235 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
236 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
237 Dosisstudies thoraxopnamen
238 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 Serieel gestuurde interfacekaart
241 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
242 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
243 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
244 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
245 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
246 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
247 Ondertunneling rijksweg A12
248 Smeerplan orienter
249 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
250 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
251 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 Welfsels of breedvloerplaten
254 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
255 Zijn we op de goede weg!?
256 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
257 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
258 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
259 Aarde - Lucht warmtewisselaar
260 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
261 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
262 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
263 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
264 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
265 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
266 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
267 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
268 PLC testkast
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
271 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
272 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
273 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
274 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
275 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
276 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
277 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
278 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
281 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
282 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
285 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
286 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
287 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
288 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Bookstore in JavaFX
291 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
292 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
293 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
294 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
295 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
296 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
297 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
298 Embedded touchscreen voor domotica
299 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
300 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
301 Opstellen van een onderhoudsplan
302 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
303 The network relay board
304 Plaatsen van een airco/ waterpomp
305 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
306 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
307 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
308 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
309 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
310 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
311 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
312 A city guide for PDA
313 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
314 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
315 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
316 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
317 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
318 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
319 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
320 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
321 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
322 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
323 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
324 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
325 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
326 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
327 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
328 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
329 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
330 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
331 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
332 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
333 Zichtbeton in realiteit
334 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
335 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
336 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
337 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
338 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
339 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
340 Herzieningsformules in de wegenbouw
341 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
342 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
343 Q-Park Mobile App
344 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
345 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
346 Worktime Manager
347 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
348 Invloed van brand op een staalconstructie
349 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
350 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
351 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
352 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
353 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
354 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
355 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
356 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
357 CommerciŽle koeling
358 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
359 Bouwknopen in prefabconstructies
360 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
361 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
362 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
363 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
364 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
365 Flex-ible Solutions
366 Open Source - Mailsystemen
367 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
368 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
369 Manufacturing execution system (MES)
370 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
371 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
372 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
373 Educatieve modules voor building automation
374 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
375 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
376 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
377 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
378 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
379 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
380 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
381 Netwerk en systeembewaking met Nagios
382 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
383 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
384 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
385 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
386 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
387 Grondbehandeling in de wegenbouw
388 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
389 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
390 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
391 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
392 Game design for hydraulic simulation tables
393 Updaten van pneumatische installaties
394 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
395 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
396 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
397 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
398 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
399 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
400 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
401 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
402 Desktop Application GUI prototype
403 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
404 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
405 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
406 ALARA-studie op BR2/Sidonie
407 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
408 Jaga NV
409 Camera en temperatuur observatie via netwerk
410 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
411 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
412 Opstellen van een onderhoudsplan
413 Siloconstructies, beton of staal?
414 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
415 Alfresco
416 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
417 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
418 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
419 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
420 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
421 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
422 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
423 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
424 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
425 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
426 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
427 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
428 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
429 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
430 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
431 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
432 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
433 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
434 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
435 USB, Ethernet Gateway
436 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
437 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
438 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
439 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
440 Word File Validation
441 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
442 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
443 Desktopvirtualisatie
444 Pelletsverwarmingsketel
445 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
446 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
447 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
448 Verlijmde binnenmuren
449 Speciale funderingstechniek: vergelijking
450 Trainingsband voor paarden
451 X-band low noise amplifier
452 Evaluatie van een open-source DVD pakket
453 AGC Database Manager
454 Automated bottle manufacturing process
455 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
456 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
457 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
458 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
459 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
460 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
461 Ondergrondse beschoeiingen
462 Marketing Project
463 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
464 Automatisering van het certificatielabo
465 Isolatietechnieken bij renovatie
466 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
467 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
468 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
469 Annual contracts for Sales Information System
470 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
471 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
472 PLC automatisatie
473 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
474 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
475 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
476 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
477 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
478 Kindertv.be
479 Van stijve kern naar dwarswanden?
480 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
481 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
482 Patchmanagement optimalisatie
483 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
484 Multipurpose Near-Field scanner
485 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
486 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
487 Faseringsstudie: het Diaboloproject
488 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
489 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
490 Concept rolstoelfiets
491 Herwerking PreCardio Website
492 DocSys
493 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
494 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
495 De automatische buisaanvoer module
496 Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling
497 Night Vision Demonstrator
498 EVA - en ongevallenregistratie
499 Biologische effecten geÔnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium
500 Bemalingen bij naastliggende verontreinigde gronden©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact