About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Persluchtnetwerken
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
12 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
13 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
14 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
15 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
16 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
17 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
18 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
19 De vernieuwde toekomst
20 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
25 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
26 Vervangen Polygir en BMS-systeem
27 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
32 Een remote stuurbare projector
33 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
34 Instant bruggenbouw
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
39 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
45 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
46 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
47 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
50 Studie van vakwerken in stalen constructies
51 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Probe measurements on the compass Tokamak
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Werkplekleren binnen VCST-IP
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
64 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
65 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
66 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
67 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
68 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
69 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
70 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
71 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
74 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
75 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
76 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
77 Beschoeien van bouwputten: een synthese
78 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
79 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
80 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
81 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
82 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
83 De introductie van nieuwe werknemers
84 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
85 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
86 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
87 Het GPMI door de ogen van de jongeren
88 Optimalisatie van effector
89 Diversiteit op de werkvloer.
90 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
91 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
92 Inrichting van het Roefsels Bosch
93 Een geweldige jeugd?
94 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
95 De meerwaarde van zorgoverleg
96 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
97 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
98 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
99 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
100 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
101 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
102 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
103 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
104 Integratie van allochtonen
105 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
106 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
107 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
108 Perslucht genereren met windenergie
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
111 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
112 EPB berekening & verwarmingsaudit
113 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
114 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
115 Beschoeingswerken
116 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
117 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
118 Intrafamiliaal geweld
119 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
120 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
121 Geboren met een stukje staal in de maag
122 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
123 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
124 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
125 PLC visualisatie van een CIP installatie
126 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
127 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
128 CO2 koudemiddel van de toekomst?
129 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
130 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
131 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
132 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
133 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
134 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
135 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
136 Warmterecuperatie van compressoren
137 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
138 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
139 Het dialoogmodel
140 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
141 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
142 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
143 De warmtepomp thuis en industrieel
144 Haalbaarheidsstudie WKK
145 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
146 Cloud computing and virtualisation
147 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
148 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
149 De zorg na overlijden
150 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
151 Betonkernactivering
152 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
153 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
154 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
155 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
156 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
157 Keermuurconstructies met gewapende grond
158 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
159 Zintuigactivering bij dementerenden.
160 Ik pest niet meer!
161 FORCE.COM SITES
162 Prikklok en planningskalender
163 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
164 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
169 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
170 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
171 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
172 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
173 Configuratie van Cisco-Routers
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Kwaliteit in de rusthuissector.
176 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
177 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
178 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
179 Mobiliteitsmanagement
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
182 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
183 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
184 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
185 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
186 Netwerkmonitoring de volledige setup
187 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
188 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
189 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
190 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
191 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
192 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
193 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
194 Competentieontwikkeling
195 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
196 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Virtualisatie en open source UNS
199 Stabiliteit van steigers
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Competentiemanagement bij kaderleden
206 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
207 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
213 Meetopstelling van sensoren
214 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
215 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
216 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
217 IndustriŽle veldbussen
218 Het oudervervreemdingssyndroom.
219 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
220 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
223 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
224 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
225 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
226 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
227 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
228 Energierapportering
229 Kinderen als getuige van partnergeweld
230 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
231 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
232 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
233 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
234 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
235 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
236 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
237 Peer education in de praktijk: het LINK-project
238 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
241 Serieel gestuurde interfacekaart
242 Ondertunneling rijksweg A12
243 Dosisstudies thoraxopnamen
244 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
245 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
246 Smeerplan orienter
247 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
248 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
249 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
250 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
251 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
252 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
253 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
254 PLC testkast
255 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
256 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
257 Welfsels of breedvloerplaten
258 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
259 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
260 Zijn we op de goede weg!?
261 Aarde - Lucht warmtewisselaar
262 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
263 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
264 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
265 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
266 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
267 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
268 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
271 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
272 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
273 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
274 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
275 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
276 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
277 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
278 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
281 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
282 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
283 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
284 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
287 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
288 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
289 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
290 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
291 The network relay board
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
294 Bookstore in JavaFX
295 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
296 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
297 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
298 Opstellen van een onderhoudsplan
299 Embedded touchscreen voor domotica
300 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 Plaatsen van een airco/ waterpomp
303 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
304 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
305 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
306 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
307 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
308 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
309 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
310 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
311 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
312 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
313 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
314 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
315 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
316 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
317 A city guide for PDA
318 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
319 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
320 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
321 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
322 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
323 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
324 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
325 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
326 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
327 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
328 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
329 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
330 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
331 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
332 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
333 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
334 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
335 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
336 Zichtbeton in realiteit
337 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
338 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
339 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
340 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
341 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
342 Herzieningsformules in de wegenbouw
343 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
344 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
345 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
346 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
347 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
348 Educatieve modules voor building automation
349 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
350 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
351 Open Source - Mailsystemen
352 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
353 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
354 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
355 Q-Park Mobile App
356 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
357 Worktime Manager
358 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
359 Invloed van brand op een staalconstructie
360 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
361 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
362 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
363 Bouwknopen in prefabconstructies
364 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
365 CommerciŽle koeling
366 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
367 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
368 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
369 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
370 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
371 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
372 Flex-ible Solutions
373 Manufacturing execution system (MES)
374 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
375 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
376 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
377 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
378 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
379 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
380 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
381 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
382 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
383 Grondbehandeling in de wegenbouw
384 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
385 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
386 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
387 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
388 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
389 Netwerk en systeembewaking met Nagios
390 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
391 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
392 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
393 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
394 Game design for hydraulic simulation tables
395 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
396 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
397 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
398 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
399 Updaten van pneumatische installaties
400 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
401 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
402 Camera en temperatuur observatie via netwerk
403 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
404 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
405 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
406 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
407 ALARA-studie op BR2/Sidonie
408 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
409 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
410 Alfresco
411 Jaga NV
412 Desktop Application GUI prototype
413 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
414 Siloconstructies, beton of staal?
415 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
416 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
417 Opstellen van een onderhoudsplan
418 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
419 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
420 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
421 X-band low noise amplifier
422 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
423 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
424 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
425 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
426 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
427 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
428 Ondergrondse beschoeiingen
429 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
430 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
431 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
432 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
433 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
434 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
435 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
436 USB, Ethernet Gateway
437 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
438 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
439 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
440 Pelletsverwarmingsketel
441 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
442 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
443 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
444 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
445 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
446 Word File Validation
447 PLC automatisatie
448 Desktopvirtualisatie
449 Verlijmde binnenmuren
450 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
451 Het rendementvolle silicaatsteen
452 Speciale funderingstechniek: vergelijking
453 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
454 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
455 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
456 Trainingsband voor paarden
457 Evaluatie van een open-source DVD pakket
458 Isolatietechnieken bij renovatie
459 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
460 Automated bottle manufacturing process
461 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
462 AGC Database Manager
463 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
464 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
465 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
466 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
467 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
468 Marketing Project
469 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
470 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
471 Automatisering van het certificatielabo
472 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
473 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
474 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
475 Annual contracts for Sales Information System
476 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
477 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
478 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
479 Van stijve kern naar dwarswanden?
480 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
481 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
482 Kindertv.be
483 EVA - en ongevallenregistratie
484 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
485 Multipurpose Near-Field scanner
486 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
487 De automatische buisaanvoer module
488 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
489 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
490 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
491 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
492 Patchmanagement optimalisatie
493 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
494 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
495 Faseringsstudie: het Diaboloproject
496 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
497 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
498 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
499 Concept rolstoelfiets
500 DocSys©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact