About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
10 Persluchtnetwerken
11 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
12 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
13 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
14 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
15 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
18 De vernieuwde toekomst
19 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
20 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Vervangen Polygir en BMS-systeem
23 Restauratie van een historisch gebouw
24 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
25 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
33 Instant bruggenbouw
34 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
35 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
40 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
41 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
42 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
43 Krachtenanalyse door middel van FEM
44 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
45 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
46 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
49 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
50 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
51 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
52 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
53 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
54 Studie van vakwerken in stalen constructies
55 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
56 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
59 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
60 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
63 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
64 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
65 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
66 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
69 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
70 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
71 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
72 Probe measurements on the compass Tokamak
73 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
74 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
75 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
76 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
77 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
78 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
79 De introductie van nieuwe werknemers
80 Optimalisatie van effector
81 Diversiteit op de werkvloer.
82 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
83 Het GPMI door de ogen van de jongeren
84 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
85 Inrichting van het Roefsels Bosch
86 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
87 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
88 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
89 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
90 De meerwaarde van zorgoverleg
91 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
92 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
93 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
94 Beschoeien van bouwputten: een synthese
95 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
96 Integratie van allochtonen
97 Perslucht genereren met windenergie
98 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
99 Een geweldige jeugd?
100 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
101 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
102 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
103 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
104 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
105 EPB berekening & verwarmingsaudit
106 Beschoeingswerken
107 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
108 Geboren met een stukje staal in de maag
109 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
110 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
111 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
112 CO2 koudemiddel van de toekomst?
113 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
114 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
115 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
116 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
117 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
118 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
119 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
120 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
121 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
122 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
123 Haalbaarheidsstudie WKK
124 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
125 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
126 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
127 Intrafamiliaal geweld
128 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
129 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
130 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
131 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
132 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
133 De warmtepomp thuis en industrieel
134 De zorg na overlijden
135 FORCE.COM SITES
136 Betonkernactivering
137 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
138 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
139 Prikklok en planningskalender
140 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
141 Zintuigactivering bij dementerenden.
142 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
143 Ik pest niet meer!
144 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
145 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
146 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
147 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
148 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
149 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
150 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
151 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
152 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
153 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
154 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
155 Configuratie van Cisco-Routers
156 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
157 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
158 Kwaliteit in de rusthuissector.
159 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
160 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
161 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
162 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
163 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
164 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
165 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
166 Mobiliteitsmanagement
167 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
168 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
169 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
170 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
171 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
172 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
173 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
174 Netwerkmonitoring de volledige setup
175 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
176 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
177 PLC visualisatie van een CIP installatie
178 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
179 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
180 Competentieontwikkeling
181 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
182 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
183 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
184 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
185 Virtualisatie en open source UNS
186 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
187 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
188 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
189 Het dialoogmodel
190 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
191 Bouwen in de wereld van de mol
192 Buurtwerk: werkt de buurt?
193 Competentiemanagement bij kaderleden
194 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
195 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
196 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
197 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
198 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
199 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
200 Bouwen van en leven in een betonwoning
201 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
202 Meetopstelling van sensoren
203 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
204 IndustriŽle veldbussen
205 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
206 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
207 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
208 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
209 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
210 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
211 Stabiliteit van steigers
212 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
213 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
214 Het oudervervreemdingssyndroom.
215 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
216 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
217 Kinderen als getuige van partnergeweld
218 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
219 Energierapportering
220 Warmterecuperatie van compressoren
221 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
222 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
223 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
224 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
225 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
226 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
227 Peer education in de praktijk: het LINK-project
228 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
229 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
230 Dosisstudies thoraxopnamen
231 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
232 Serieel gestuurde interfacekaart
233 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
234 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
235 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
236 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
237 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
238 Ondertunneling rijksweg A12
239 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
240 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
241 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
242 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
243 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
244 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
245 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
246 Smeerplan orienter
247 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
248 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
249 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
250 Welfsels of breedvloerplaten
251 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
252 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
253 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
254 Aarde - Lucht warmtewisselaar
255 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
256 Zijn we op de goede weg!?
257 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
258 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
259 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
260 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
261 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
262 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
263 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
264 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
265 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
266 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
267 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
268 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
269 PLC testkast
270 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
271 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
272 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
273 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
274 Keermuurconstructies met gewapende grond
275 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
276 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
277 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
278 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
279 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
280 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
281 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
282 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Bookstore in JavaFX
285 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
286 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
287 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
288 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
289 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
290 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
291 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
292 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
293 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 Embedded touchscreen voor domotica
296 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
297 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
298 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
299 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
300 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
301 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
302 A city guide for PDA
303 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
304 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
305 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
306 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
307 Plaatsen van een airco/ waterpomp
308 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
309 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
310 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
311 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
312 The network relay board
313 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
314 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
315 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
316 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
317 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
318 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
319 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
320 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
321 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
322 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
323 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
324 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
325 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
326 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
327 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
328 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
329 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
330 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
331 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
332 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
333 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
334 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
335 Q-Park Mobile App
336 Worktime Manager
337 Cloud computing and virtualisation
338 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
339 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
340 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
341 Herzieningsformules in de wegenbouw
342 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
343 Opstellen van een onderhoudsplan
344 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
345 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
346 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
347 Invloed van brand op een staalconstructie
348 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
349 CommerciŽle koeling
350 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
351 Flex-ible Solutions
352 Bouwknopen in prefabconstructies
353 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
354 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
355 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
356 Open Source - Mailsystemen
357 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
358 Zichtbeton in realiteit
359 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
360 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
361 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
362 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
363 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
364 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
365 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
366 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
367 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
368 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
369 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
370 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
371 Manufacturing execution system (MES)
372 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
373 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
374 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
375 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
376 Netwerk en systeembewaking met Nagios
377 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
378 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
379 Educatieve modules voor building automation
380 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
381 Game design for hydraulic simulation tables
382 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
383 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
384 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
385 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
386 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
387 Updaten van pneumatische installaties
388 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
389 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
390 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
391 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
392 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
393 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
394 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
395 Desktop Application GUI prototype
396 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
397 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
398 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
399 Grondbehandeling in de wegenbouw
400 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
401 ALARA-studie op BR2/Sidonie
402 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
403 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
404 Jaga NV
405 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
406 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
407 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
408 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
409 Alfresco
410 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
411 Camera en temperatuur observatie via netwerk
412 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
413 Opstellen van een onderhoudsplan
414 Siloconstructies, beton of staal?
415 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
416 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
417 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
418 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
419 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
420 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
421 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
422 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
423 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
424 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
425 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
426 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
427 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
428 USB, Ethernet Gateway
429 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
430 Word File Validation
431 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
432 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
433 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
434 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
435 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
436 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
437 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
438 Desktopvirtualisatie
439 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
440 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
441 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
442 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
443 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
444 Pelletsverwarmingsketel
445 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
446 Verlijmde binnenmuren
447 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
448 X-band low noise amplifier
449 Evaluatie van een open-source DVD pakket
450 Automated bottle manufacturing process
451 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
452 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
453 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
454 Trainingsband voor paarden
455 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
456 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
457 Speciale funderingstechniek: vergelijking
458 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
459 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
460 Automatisering van het certificatielabo
461 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
462 AGC Database Manager
463 Isolatietechnieken bij renovatie
464 Annual contracts for Sales Information System
465 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
466 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
467 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
468 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
469 Ondergrondse beschoeiingen
470 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
471 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
472 Kindertv.be
473 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
474 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
475 Marketing Project
476 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
477 Van stijve kern naar dwarswanden?
478 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
479 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
480 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
481 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
482 Herwerking PreCardio Website
483 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
484 Patchmanagement optimalisatie
485 DocSys
486 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
487 Concept rolstoelfiets
488 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
489 PLC automatisatie
490 De automatische buisaanvoer module
491 EVA - en ongevallenregistratie
492 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
493 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
494 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
495 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
496 Faseringsstudie: het Diaboloproject
497 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en optimalisatie van het huidige persluchtsysteem
498 Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling
499 Biologische effecten geÔnduceerd in Arabidopsis thaliana na blootstelling aan uranium en cadmium
500 Bemalingen bij naastliggende verontreinigde gronden©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact