About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Persluchtnetwerken
10 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
11 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
12 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
13 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
14 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
15 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
16 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
17 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
21 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
25 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
26 Onderhoudsplanning laklijn
27 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
28 Vervangen Polygir en BMS-systeem
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
32 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
33 Instant bruggenbouw
34 Een remote stuurbare projector
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
39 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
43 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
46 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
47 Probe measurements on the compass Tokamak
48 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
49 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
50 Studie van vakwerken in stalen constructies
51 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Werkplekleren binnen VCST-IP
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
62 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
63 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
64 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
65 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
66 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
67 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
68 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
69 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
70 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
71 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
72 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
73 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
74 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
75 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
76 Beschoeien van bouwputten: een synthese
77 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
78 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
79 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
80 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
81 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
82 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
83 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
84 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
85 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
86 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
87 De introductie van nieuwe werknemers
88 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
89 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
90 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
91 Het GPMI door de ogen van de jongeren
92 Optimalisatie van effector
93 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
94 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
95 Diversiteit op de werkvloer.
96 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
97 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
98 Een geweldige jeugd?
99 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
100 De meerwaarde van zorgoverleg
101 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
102 Inrichting van het Roefsels Bosch
103 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
104 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
105 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
106 Integratie van allochtonen
107 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
108 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
109 Perslucht genereren met windenergie
110 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
111 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
112 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
113 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
114 EPB berekening & verwarmingsaudit
115 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
116 PLC visualisatie van een CIP installatie
117 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
118 Intrafamiliaal geweld
119 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
120 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
121 Beschoeingswerken
122 Geboren met een stukje staal in de maag
123 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
124 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
125 Warmterecuperatie van compressoren
126 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
127 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
128 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
129 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
130 Cloud computing and virtualisation
131 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
132 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
133 CO2 koudemiddel van de toekomst?
134 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
135 Keermuurconstructies met gewapende grond
136 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
137 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
138 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
139 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
140 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
141 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
142 Het dialoogmodel
143 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
144 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
145 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
146 De warmtepomp thuis en industrieel
147 Haalbaarheidsstudie WKK
148 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
149 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
150 De zorg na overlijden
151 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
152 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
153 Betonkernactivering
154 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
155 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
156 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
159 Zintuigactivering bij dementerenden.
160 Ik pest niet meer!
161 FORCE.COM SITES
162 Prikklok en planningskalender
163 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
164 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
169 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
170 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
171 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
172 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
173 Configuratie van Cisco-Routers
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Kwaliteit in de rusthuissector.
176 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
177 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
178 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
179 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
180 Mobiliteitsmanagement
181 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
182 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
183 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
184 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
185 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
186 Netwerkmonitoring de volledige setup
187 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
188 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
189 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
190 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
191 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
192 Stabiliteit van steigers
193 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
194 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
195 Competentieontwikkeling
196 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
197 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
198 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
199 Virtualisatie en open source UNS
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
206 Competentiemanagement bij kaderleden
207 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Meetopstelling van sensoren
213 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
214 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
215 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
216 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
217 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
218 IndustriŽle veldbussen
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
221 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
222 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
223 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
224 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
225 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
226 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
227 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
228 Energierapportering
229 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
230 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
231 Kinderen als getuige van partnergeweld
232 The network relay board
233 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
234 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
235 Peer education in de praktijk: het LINK-project
236 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
237 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
238 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
241 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
242 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
243 Serieel gestuurde interfacekaart
244 Dosisstudies thoraxopnamen
245 Ondertunneling rijksweg A12
246 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
247 Smeerplan orienter
248 PLC testkast
249 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
250 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
251 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
252 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
253 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
254 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
255 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
256 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
257 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
258 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
259 Welfsels of breedvloerplaten
260 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
261 Zijn we op de goede weg!?
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
265 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
266 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
267 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
268 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
269 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
270 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
271 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
272 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
273 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
274 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
275 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
276 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
277 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
278 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
279 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
280 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
281 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
282 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
283 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
284 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
285 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
286 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
287 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
288 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
289 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
290 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Bookstore in JavaFX
294 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
295 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
296 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
297 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
298 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
299 Opstellen van een onderhoudsplan
300 Embedded touchscreen voor domotica
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
303 Plaatsen van een airco/ waterpomp
304 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
305 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
306 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
307 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
308 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
309 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
310 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
311 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
312 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
313 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
314 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
315 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
316 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
317 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
318 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
319 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
320 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
321 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
322 A city guide for PDA
323 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
324 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
325 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
326 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
327 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
328 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
329 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
330 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
331 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
332 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
333 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
334 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
335 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
336 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
337 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
338 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
339 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
340 Zichtbeton in realiteit
341 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
342 Open Source - Mailsystemen
343 Herzieningsformules in de wegenbouw
344 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
345 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
346 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
347 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
348 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
349 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
350 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
351 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
352 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
353 Educatieve modules voor building automation
354 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
355 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
356 Q-Park Mobile App
357 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
358 Worktime Manager
359 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
360 Invloed van brand op een staalconstructie
361 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
362 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
363 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
364 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
365 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
366 Bouwknopen in prefabconstructies
367 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
368 CommerciŽle koeling
369 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
370 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
371 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
372 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
373 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
374 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
375 Flex-ible Solutions
376 Manufacturing execution system (MES)
377 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
378 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
379 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
380 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
381 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
382 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
383 Grondbehandeling in de wegenbouw
384 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
385 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
386 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
387 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
388 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
389 Netwerk en systeembewaking met Nagios
390 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
391 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
392 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
393 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
394 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
395 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
396 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
397 Game design for hydraulic simulation tables
398 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
399 ALARA-studie op BR2/Sidonie
400 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
401 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
402 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
403 Updaten van pneumatische installaties
404 Siloconstructies, beton of staal?
405 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
406 Camera en temperatuur observatie via netwerk
407 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
408 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
409 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
410 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
411 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
412 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
413 Alfresco
414 Jaga NV
415 Ondergrondse beschoeiingen
416 Desktop Application GUI prototype
417 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
418 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
419 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
420 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
421 Opstellen van een onderhoudsplan
422 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
423 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
424 X-band low noise amplifier
425 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
426 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
427 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
428 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
429 Speciale funderingstechniek: vergelijking
430 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
431 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
432 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
433 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
434 Het rendementvolle silicaatsteen
435 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
436 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
437 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
438 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
439 USB, Ethernet Gateway
440 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
441 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
442 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
443 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
444 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
445 Pelletsverwarmingsketel
446 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
447 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
448 Word File Validation
449 PLC automatisatie
450 Verlijmde binnenmuren
451 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
452 Desktopvirtualisatie
453 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
454 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
455 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
456 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
457 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
458 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
459 Trainingsband voor paarden
460 Evaluatie van een open-source DVD pakket
461 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
462 Isolatietechnieken bij renovatie
463 Automated bottle manufacturing process
464 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
465 AGC Database Manager
466 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
467 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
468 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
469 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
470 Marketing Project
471 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
472 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
473 Automatisering van het certificatielabo
474 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
475 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
476 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
477 Annual contracts for Sales Information System
478 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
479 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
480 Multipurpose Near-Field scanner
481 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
482 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
483 Van stijve kern naar dwarswanden?
484 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
485 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
486 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
487 Kindertv.be
488 EVA - en ongevallenregistratie
489 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
490 Studie fundering appartementsgebouw
491 De automatische buisaanvoer module
492 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
493 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
494 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
495 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
496 Patchmanagement optimalisatie
497 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
498 Faseringsstudie: het Diaboloproject
499 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
500 Concept rolstoelfiets©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact