About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Persluchtnetwerken
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
12 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
13 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
14 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
15 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
16 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
17 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
18 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
19 De vernieuwde toekomst
20 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
25 Vervangen Polygir en BMS-systeem
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
33 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
34 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
35 Instant bruggenbouw
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
40 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
41 Krachtenanalyse door middel van FEM
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
44 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
45 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
46 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
47 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
50 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
56 Probe measurements on the compass Tokamak
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Werkplekleren binnen VCST-IP
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
64 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
65 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
66 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
67 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
68 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
69 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
70 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
71 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
72 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
73 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
74 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
75 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
76 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
77 Beschoeien van bouwputten: een synthese
78 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
79 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
80 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
81 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
82 De introductie van nieuwe werknemers
83 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
84 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
85 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
86 Diversiteit op de werkvloer.
87 Optimalisatie van effector
88 Het GPMI door de ogen van de jongeren
89 Inrichting van het Roefsels Bosch
90 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
91 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
92 De meerwaarde van zorgoverleg
93 Een geweldige jeugd?
94 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
95 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
96 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
97 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
98 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
99 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
100 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
101 Integratie van allochtonen
102 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
103 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
104 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
105 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
106 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
107 Perslucht genereren met windenergie
108 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
109 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
110 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
111 EPB berekening & verwarmingsaudit
112 Beschoeingswerken
113 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
114 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
115 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
116 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
117 Intrafamiliaal geweld
118 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
119 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
120 Geboren met een stukje staal in de maag
121 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
122 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
123 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
124 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
125 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
126 CO2 koudemiddel van de toekomst?
127 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
128 PLC visualisatie van een CIP installatie
129 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
130 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
131 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
132 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
133 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
134 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
135 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
136 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
137 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
138 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
139 Haalbaarheidsstudie WKK
140 Het dialoogmodel
141 De warmtepomp thuis en industrieel
142 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
143 Warmterecuperatie van compressoren
144 De zorg na overlijden
145 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
146 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
147 Betonkernactivering
148 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
149 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
150 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
151 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
152 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
153 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
154 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
155 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
156 Zintuigactivering bij dementerenden.
157 Ik pest niet meer!
158 FORCE.COM SITES
159 Cloud computing and virtualisation
160 Prikklok en planningskalender
161 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
162 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
163 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
164 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
165 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
166 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Keermuurconstructies met gewapende grond
169 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
170 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
171 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
172 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
173 Configuratie van Cisco-Routers
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Kwaliteit in de rusthuissector.
176 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
177 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
178 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
179 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
180 Mobiliteitsmanagement
181 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
182 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
183 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
184 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
185 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
186 Netwerkmonitoring de volledige setup
187 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
188 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
189 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
190 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
191 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
192 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
193 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
194 Competentieontwikkeling
195 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
196 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
197 Stabiliteit van steigers
198 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
199 Virtualisatie en open source UNS
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Bouwen in de wereld van de mol
203 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Competentiemanagement bij kaderleden
206 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
207 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Meetopstelling van sensoren
213 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
214 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
215 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
216 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
217 IndustriŽle veldbussen
218 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
219 Het oudervervreemdingssyndroom.
220 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
221 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
222 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
223 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
224 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
225 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
226 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
227 Energierapportering
228 Kinderen als getuige van partnergeweld
229 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
230 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
231 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
232 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
233 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
234 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
235 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
236 Peer education in de praktijk: het LINK-project
237 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
238 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
239 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
240 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
241 Serieel gestuurde interfacekaart
242 Dosisstudies thoraxopnamen
243 Ondertunneling rijksweg A12
244 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
245 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
246 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
247 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
248 Smeerplan orienter
249 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
250 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
251 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
252 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
253 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
254 Welfsels of breedvloerplaten
255 PLC testkast
256 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
257 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
258 Zijn we op de goede weg!?
259 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
260 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
261 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
262 Aarde - Lucht warmtewisselaar
263 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
264 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
265 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
266 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
267 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
268 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
269 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
270 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
271 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
272 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
273 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
274 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
275 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
276 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
277 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
278 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
281 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
282 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
283 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
284 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
285 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
286 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
287 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
288 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
289 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
290 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
291 Bookstore in JavaFX
292 The network relay board
293 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
294 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
295 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
296 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
297 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
298 Embedded touchscreen voor domotica
299 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
300 Opstellen van een onderhoudsplan
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 Plaatsen van een airco/ waterpomp
303 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
304 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
305 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
306 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
307 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
308 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
309 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
310 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
311 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
312 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
313 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
314 A city guide for PDA
315 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
316 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
317 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
318 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
319 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
320 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
321 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
322 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
323 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
324 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
325 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
326 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
327 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
328 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
329 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
330 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
331 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
332 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
333 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
334 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
335 Zichtbeton in realiteit
336 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
337 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
338 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
339 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
340 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
341 Herzieningsformules in de wegenbouw
342 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
343 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
344 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
345 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
346 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
347 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
348 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
349 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
350 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
351 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
352 Q-Park Mobile App
353 Open Source - Mailsystemen
354 Worktime Manager
355 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
356 Invloed van brand op een staalconstructie
357 Educatieve modules voor building automation
358 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
359 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
360 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
361 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
362 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
363 CommerciŽle koeling
364 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
365 Bouwknopen in prefabconstructies
366 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
367 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
368 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
369 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
370 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
371 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
372 Flex-ible Solutions
373 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
374 Manufacturing execution system (MES)
375 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
376 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
377 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
378 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
379 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
380 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
381 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
382 Grondbehandeling in de wegenbouw
383 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
384 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
385 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
386 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
387 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
388 Netwerk en systeembewaking met Nagios
389 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
390 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
391 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
392 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
393 Game design for hydraulic simulation tables
394 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
395 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
396 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
397 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
398 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
399 Updaten van pneumatische installaties
400 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
401 Camera en temperatuur observatie via netwerk
402 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
403 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
404 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
405 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
406 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
407 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
408 Alfresco
409 Desktop Application GUI prototype
410 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
411 Siloconstructies, beton of staal?
412 ALARA-studie op BR2/Sidonie
413 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
414 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
415 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
416 Jaga NV
417 Opstellen van een onderhoudsplan
418 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
419 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
420 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
421 X-band low noise amplifier
422 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
423 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
424 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
425 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
426 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
427 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
428 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
429 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
430 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
431 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
432 Ondergrondse beschoeiingen
433 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
434 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
435 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
436 USB, Ethernet Gateway
437 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
438 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
439 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
440 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
441 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
442 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
443 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
444 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
445 Word File Validation
446 Desktopvirtualisatie
447 Pelletsverwarmingsketel
448 PLC automatisatie
449 Verlijmde binnenmuren
450 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
451 Het rendementvolle silicaatsteen
452 Speciale funderingstechniek: vergelijking
453 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
454 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
455 Trainingsband voor paarden
456 Evaluatie van een open-source DVD pakket
457 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
458 Automated bottle manufacturing process
459 AGC Database Manager
460 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
461 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
462 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
463 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
464 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
465 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
466 Isolatietechnieken bij renovatie
467 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
468 Marketing Project
469 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
470 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
471 Automatisering van het certificatielabo
472 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
473 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
474 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
475 Annual contracts for Sales Information System
476 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
477 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
478 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
479 Van stijve kern naar dwarswanden?
480 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
481 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
482 Kindertv.be
483 EVA - en ongevallenregistratie
484 Multipurpose Near-Field scanner
485 De automatische buisaanvoer module
486 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
487 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
488 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
489 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
490 Patchmanagement optimalisatie
491 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
492 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
493 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
494 Faseringsstudie: het Diaboloproject
495 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
496 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
497 Concept rolstoelfiets
498 Herwerking PreCardio Website
499 DocSys
500 Night Vision Demonstrator©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact