About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Persluchtnetwerken
10 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
11 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
12 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
13 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
14 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
15 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
16 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
17 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
18 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
19 De vernieuwde toekomst
20 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Restauratie van een historisch gebouw
23 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
24 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
25 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
26 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
27 Vervangen Polygir en BMS-systeem
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
32 Een remote stuurbare projector
33 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
34 Instant bruggenbouw
35 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
39 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
40 Krachtenanalyse door middel van FEM
41 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
42 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
43 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
44 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
45 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
46 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
47 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
48 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
49 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
50 Probe measurements on the compass Tokamak
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
53 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
54 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
55 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
56 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
57 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
58 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
59 Werkplekleren binnen VCST-IP
60 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
61 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
62 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
63 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
64 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
65 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
66 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
67 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
68 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
69 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
70 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
71 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
72 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
73 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
74 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
75 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
76 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
77 Beschoeien van bouwputten: een synthese
78 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
79 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
80 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
81 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
82 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
83 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
84 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
85 De introductie van nieuwe werknemers
86 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
87 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
88 Het GPMI door de ogen van de jongeren
89 Optimalisatie van effector
90 Diversiteit op de werkvloer.
91 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
92 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
93 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
94 Een geweldige jeugd?
95 Inrichting van het Roefsels Bosch
96 De meerwaarde van zorgoverleg
97 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
98 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
99 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
100 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
101 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
102 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
103 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
104 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
105 Integratie van allochtonen
106 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
107 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
108 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
109 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
110 Perslucht genereren met windenergie
111 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
112 EPB berekening & verwarmingsaudit
113 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
114 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
115 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
116 Intrafamiliaal geweld
117 Beschoeingswerken
118 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
119 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
120 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
121 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
122 Geboren met een stukje staal in de maag
123 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
124 PLC visualisatie van een CIP installatie
125 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
126 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
127 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
128 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
129 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
130 CO2 koudemiddel van de toekomst?
131 Warmterecuperatie van compressoren
132 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
133 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
134 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
135 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
136 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
137 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
138 Cloud computing and virtualisation
139 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
140 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
141 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
142 Het dialoogmodel
143 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
144 De warmtepomp thuis en industrieel
145 Haalbaarheidsstudie WKK
146 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
147 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
148 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
149 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
150 De zorg na overlijden
151 Betonkernactivering
152 Keermuurconstructies met gewapende grond
153 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
154 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
155 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
156 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
157 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
158 Ik pest niet meer!
159 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
160 Zintuigactivering bij dementerenden.
161 FORCE.COM SITES
162 Prikklok en planningskalender
163 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
164 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
165 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
166 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
167 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
168 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
169 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
170 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
171 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
172 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
173 Configuratie van Cisco-Routers
174 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
175 Kwaliteit in de rusthuissector.
176 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
177 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
178 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
179 Mobiliteitsmanagement
180 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
181 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
182 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
183 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
184 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
185 Netwerkmonitoring de volledige setup
186 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
187 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
188 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
189 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
190 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
191 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
192 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
193 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
194 Competentieontwikkeling
195 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
196 Virtualisatie en open source UNS
197 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
198 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
199 Stabiliteit van steigers
200 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
201 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
202 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
203 Bouwen in de wereld van de mol
204 Buurtwerk: werkt de buurt?
205 Competentiemanagement bij kaderleden
206 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
207 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
208 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
209 Bouwen van en leven in een betonwoning
210 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
211 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
212 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
213 Meetopstelling van sensoren
214 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
215 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
216 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
217 IndustriŽle veldbussen
218 Het oudervervreemdingssyndroom.
219 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
220 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
221 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
222 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
223 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
224 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
225 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
226 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
227 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
228 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
229 Energierapportering
230 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
231 Kinderen als getuige van partnergeweld
232 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
233 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
234 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
235 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
236 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
237 Peer education in de praktijk: het LINK-project
238 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
239 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
240 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
241 Serieel gestuurde interfacekaart
242 Dosisstudies thoraxopnamen
243 Ondertunneling rijksweg A12
244 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
245 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
246 Smeerplan orienter
247 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
248 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
249 PLC testkast
250 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
251 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
252 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
253 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
254 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
255 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
256 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
257 Welfsels of breedvloerplaten
258 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
259 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
260 Zijn we op de goede weg!?
261 Aarde - Lucht warmtewisselaar
262 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
265 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
266 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
267 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
268 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
269 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
270 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
271 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
272 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
273 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
274 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
275 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
276 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
277 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
278 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
279 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
280 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
281 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
282 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
283 The network relay board
284 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
285 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
286 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
287 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
288 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
289 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
290 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
291 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
292 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
293 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
294 Bookstore in JavaFX
295 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
296 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
297 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
298 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
299 Opstellen van een onderhoudsplan
300 Embedded touchscreen voor domotica
301 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
302 Plaatsen van een airco/ waterpomp
303 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
304 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
305 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
306 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
307 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
308 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
309 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
310 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
311 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
312 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
313 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
314 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
315 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
316 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
317 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
318 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
319 A city guide for PDA
320 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
321 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
322 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
323 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
324 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
325 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
326 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
327 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
328 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
329 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
330 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
331 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
332 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
333 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
334 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
335 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
336 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
337 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
338 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
339 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
340 Zichtbeton in realiteit
341 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
342 Open Source - Mailsystemen
343 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
344 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
345 Herzieningsformules in de wegenbouw
346 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
347 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
348 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
349 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
350 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
351 Educatieve modules voor building automation
352 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
353 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
354 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
355 Q-Park Mobile App
356 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
357 Worktime Manager
358 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
359 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
360 Invloed van brand op een staalconstructie
361 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
362 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
363 Bouwknopen in prefabconstructies
364 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
365 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
366 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
367 CommerciŽle koeling
368 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
369 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
370 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
371 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
372 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
373 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
374 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
375 Flex-ible Solutions
376 Manufacturing execution system (MES)
377 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
378 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
379 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
380 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
381 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
382 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
383 Grondbehandeling in de wegenbouw
384 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
385 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
386 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
387 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
388 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
389 Netwerk en systeembewaking met Nagios
390 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
391 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
392 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
393 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
394 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
395 Game design for hydraulic simulation tables
396 ALARA-studie op BR2/Sidonie
397 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
398 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
399 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
400 Updaten van pneumatische installaties
401 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
402 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
403 Camera en temperatuur observatie via netwerk
404 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
405 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
406 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
407 Siloconstructies, beton of staal?
408 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
409 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
410 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
411 Alfresco
412 Ondergrondse beschoeiingen
413 Jaga NV
414 Desktop Application GUI prototype
415 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
416 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
417 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
418 Opstellen van een onderhoudsplan
419 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
420 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
421 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
422 X-band low noise amplifier
423 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
424 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
425 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
426 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
427 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
428 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
429 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
430 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
431 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
432 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
433 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
434 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
435 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
436 USB, Ethernet Gateway
437 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
438 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
439 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
440 Pelletsverwarmingsketel
441 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
442 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
443 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
444 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
445 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
446 Word File Validation
447 PLC automatisatie
448 Verlijmde binnenmuren
449 Desktopvirtualisatie
450 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
451 Het rendementvolle silicaatsteen
452 Speciale funderingstechniek: vergelijking
453 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
454 Doorpersing/riolering in open sleuf: een vergelijking
455 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
456 Trainingsband voor paarden
457 Evaluatie van een open-source DVD pakket
458 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
459 Isolatietechnieken bij renovatie
460 Automated bottle manufacturing process
461 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
462 AGC Database Manager
463 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
464 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
465 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
466 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
467 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
468 Implementatie van condition monitoring in een bedrijf
469 Marketing Project
470 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
471 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
472 Automatisering van het certificatielabo
473 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
474 Plaatsen van riolering in slechte gronden en spanningswater
475 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
476 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
477 Annual contracts for Sales Information System
478 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
479 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
480 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
481 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
482 Van stijve kern naar dwarswanden?
483 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
484 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
485 Kindertv.be
486 EVA - en ongevallenregistratie
487 Multipurpose Near-Field scanner
488 De automatische buisaanvoer module
489 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
490 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
491 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
492 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
493 Patchmanagement optimalisatie
494 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
495 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
496 Faseringsstudie: het Diaboloproject
497 Verschillen tussen ontwerp en realisatie van het 'Administratief centrum' te Heusden-Zolder
498 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
499 Concept rolstoelfiets
500 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact