About DoKS      NL  |  EN Zoek:
  Begint met (bv. psycholog*)    Exacte woordgroep (bv. "beschutte werkplaats")
 
 


1.063 eindwerken on-line.
Meest populaire eindwerken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
 Meer... Open Archives Initiative

DoKS Statistieken

Meest populaire eindwerken:
1 De ideale rekruteringsmiddelen voor Borealis Polymers nv.
2 Extralegale voordelen: belangrijke voordelen voor de arbeiders en bedienden van VCST-IP
3 Torenkranen en hun funderingen
4 Vloerplaten studie paddestoelvloeren
5 Computerprogramma voor de berekening van koeltechnische installaties
6 Renovatie van directiekantoren Concentra te Hasselt
7 Optimalisatie van de PLC-sturing van een krattentransportsysteem
8 Het onthaal, de introductie en socialisatie van een nieuwe werknemer
9 Kinderrechten overbrengen aan maatschappelijk kwetsbare kinderen tussen 5 en 8 jaar met een taalachterstand.
10 Inzage(on)recht bij strafdossiers: dossierinzage in de praktijk binnen het gerechtelijk arrondissement Tongeren
11 Persluchtnetwerken
12 Stabiliteitsstudie en kostprijsvergelijking van op torsie belaste welfselliggers
13 Het plaatsen van riolering in zettingsgevoelige grondenj met instandhouding van plaatselijke bebouwing
14 Preventie binnen de schuldenproblematiek: een goede oplossing of verkwisting van het geld?
15 Gerecycleerd afval in gewichtsbesparende blokken op breedvloerplaten
16 Herstelmethoden bij betonschade aan wapeningscorrosie
17 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van niet-seksueel georiŽnteerde agressie
18 De vernieuwde toekomst
19 Cement deels vervangen door hoogovenslakken in zelfverdichtend beton + zelfreinigend architectonisch beton
20 Onderhoudsplanning afdeling piping and mechanical fabricom GTI
21 Lichtdicht bouwen een vergeten must?!
22 Dimensioneren van centrale verwarming en ventilatie in zes appartementen
23 Restauratie van een historisch gebouw
24 IndustriŽle productiehal: ontwerp en investeringsaanvraag
25 Vervangen Polygir en BMS-systeem
26 Trekspanning in spaak mobiel opmeten: frequentie meetmethode
27 Verbeteren van de energieprestaties van een woning aan de hand van de EPB-norm
28 Onderhoudsplanning laklijn
29 Ontwikkeling van een sorteersysteem
30 Onderzoek naar een nieuwe of geoptimaliseerde verpakking voor triangelruitjes
31 Een remote stuurbare projector
32 Slachtofferbejegening bij zelfdoding vanuit een politioneel en hulpverlenend perspectief, een wereld van verschil?
33 Instant bruggenbouw
34 Installatie lasrobot, gebruiksklaar maken van MIG-robot voor productielijn
35 Vereenvoudigde rekenmethode om de sterkte en stijfheid van momentvaste boutverbindingen te voorspellen
36 Baanbrekend Kumpen: het woon-werkverkeer van de bedienden nader onderzocht?
37 Ontsluitingsweg Maria ziekenhuis te Overpelt - Brug over de Heggestraat
38 Mama, wanneer zie ik papa? Noden en behoeftes inzake het bezoek aan vader.
39 Gedemotiveerd, en nu? Een onderzoek naar het activeren van gedemotiveerde thuisloze jongeren binnen de maatzorg.
40 De invloed van omgevingsfactoren op de behandeling van een kind met ADHD
41 Als men oude bomen gaat verplanten: onderzoek naar de psychosociale gevolgen van opname in een rusthuis
42 Het vluchthuis bekeken door kinderogen
43 Krachtenanalyse door middel van FEM
44 Studie van een low cost vectoriŽle netwerk analyser
45 Vrijetijdsbesteding bij personen met een handicap: een tevredenheidsonderzoek en SWOT-analyse op de Regenboog vzw in Genk
46 Karakterisatie en modellering van straling en temperatuur op 0.35 mm Si-Ge
47 Je kind op bezoek: vechtscheidingen.
48 Validatie van berekende energiespectra en luchtkerma rondom een x-stralenbuis
49 Empowerment als goed uitgangspunt voor hulpverlening aan multiprobleem gezinnen: een praktische invulling vanuit het HEO-project
50 Laaggeschooldheid en andere risicofactoren op de arbeidsmarkt: een onderzoek naar het profiel van werkneemsters bij een tewerkstellingsproject in Zuid-Limburg.
51 Studie van vakwerken in stalen constructies
52 Vergelijking tussen Belgische en Europese windnormen: gelamelleerde houten liggers
53 "Almacht of onmacht" : weerstand in een onvrijwillige hulpverlening
54 Evaluatie van het brainscan PB algoritme en het Pinnacle CCC algoritme bij dynamische boogtherapie
55 Het ontwerpen van een elektrisch schema van een HVAC installatie
56 Een drugbeleid in het jeugdhuis: een goede deal? Opstarten van een drugbeleid op maat van het jeugdhuis "De balans" in As
57 Werkplekleren binnen VCST-IP
58 De stap naar het rusthuis: onderzoek naar het integratieproces van de oudere.
59 Medicatie en educatie bij ADHD: het model van de oudercursus aan de hand van een draaiboek overdraagbaar maken
60 Optimalisatie van een materiaalsorteersysteem
61 Detecting and jamming mobile communication devices: WIFI and Bluetooth
62 End-To-End Ratio bepaling en State Machine Diagram transformatie
63 Behaaglijkheidsstudie Gemeentehuis Lanaken
64 Detentie-kinderen: onderzoek naar kinderen van gedetineerden
65 Respect voor ouderen... ook omgekeerd? Verbale agressie in de thuiszorg
66 Kwaliteit in de thuiszorg: tevredenheidsonderzoek bij de vzw Thuiszorg van de socialistische mutualiteit
67 Bepaling en belang van de Henry coŽfficient van bestrijdingsmiddelen
68 Een muis is geen dier: project @LAS: computergebruik van senioren in de wijk Schoonbeek.
69 Probe measurements on the compass Tokamak
70 Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
71 Generatiepact en leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Borealis Polymers nv
72 De bodem-lucht warmtewisselaar: dimensionering en verificatie
73 Nano-silica: hogesterktebeton of cementvervanger
74 Een vernieuwde kijk op hulpverlening binnen het OCMW van Genk. Intake als aanzet van een totale hulpverlening.
75 De Islamitische vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld: richtlijnen voor de hulpverlening
76 Implementatie van softcore microcontrollers in een XILINX FPGA
77 Functiebeschrijvingen: een handig HR-instrument
78 Kinderwens en voorbehoedsmiddelen van licht en matig mentaal gehandicapten. Moet anticonceptie opgedrongen worden?
79 Agressie op school. Problematieke & reactiestrategieŽn.
80 De introductie van nieuwe werknemers
81 Optimalisatie van effector
82 Diversiteit op de werkvloer.
83 Politionele slachtofferbejegening bij slachtoffers van partnergeweld: een evaluatie in de politiezone Heusden-Zolder
84 Het GPMI door de ogen van de jongeren
85 Activiteiten voor dementerenden in Rusthuis Sint-Rochus te Aarschot
86 Inrichting van het Roefsels Bosch
87 LEAB, lage energie asfalt voor Belgische wegen?
88 Optimalisatie zandtransport bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
89 FiananciŽle en technische haalbaarheid van een reinigingsmiddel voor ronde en starre ventilatiekanalen
90 Cyberpesten, de tweede generatie van pesten
91 De meerwaarde van zorgoverleg
92 Beschoeien van bouwputten: een synthese
93 Welkom op de werkvloer! Onthaal en introductie van nieuwe medewerkers
94 De gerechtelijke hulpverlening aan jeugddelinquenten vanuit een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand: effectieve hulpverlening of een doorprikte illusie?
95 Integratie van allochtonen
96 Tevreden werknemers: de sleutel tot succes van de onderneming! Het medewerkerstevredenheidsonderzoek binnen Avnet Logistics in Tongeren.
97 Ouder worden: thuis of elders? Onderzoek naar factoren die een rol spelen in de keuze van het volgende verblijf en tevredenheidsmeting van de thuiszorgdiensten.
98 Een geweldige jeugd?
99 Perslucht genereren met windenergie
100 Bezoekersteam voor hoogbejaarden in Heusden-Zolder: thuiszorgdiensten en vrijwilligers slaan de handen in elkaar.
101 Buitenschoolse opvang: een tevredenheidsonderzoek bij de ouders van de buitenschoolse opvang van vzw de Ukkies.
102 Communicatie en informatie op maat: informatiebehoeften van familieleden in een WZC
103 Beschoeingswerken
104 Webshop + beheersapplicatie domeinnamen en hostings
105 Effect van de psychosociale rehabilitatie vanuit de beleving van de psychiatrische patiŽnt.
106 EPB berekening & verwarmingsaudit
107 Het 'lumineus' beleid rond ziekteverzuim van SPE NV
108 Duplopopologie: de visuele weg tot een nieuw inzicht!
109 Geboren met een stukje staal in de maag
110 Stijgende vraag naar schuldbemiddeling: een maatschappelijk probleem
111 Empowerment: krachtgericht hulpverlenen in het CAW
112 De Turkse vrouw als slachtoffer van huiselijk geweld. Moeilijkheden bij het opstellen van een praatgroep voor Turkse vrouwen.
113 Agenda beheer: van bestelling tot deployment
114 CO2 koudemiddel van de toekomst?
115 Bedrijfscultuur: de lijm in een organisatie. Een onderzoek naar de heersende organisatiecultuur binnen Helvoet Pharma Belgium NV
116 Eenzaamheid bij ouderen: aanpak van een praatgroep voor eenzame ouderen in een residentiŽle instelling
117 Zelfdoding: opvang van nabestaanden door de politionele slachtofferbejegening
118 De bouwwerf van A tot Z: projectonderwijs
119 Intrafamiliaal geweld
120 Kansarmoede en vrijwilligerswerk: de ideale tandem?
121 De democratisering van het onderwijs: hoger onderwijs toegankelijk voor iedereen?
122 Liever thuis: onderzoek naar de zelfredzaamheid en tevredenheid in de thuiszorg van het team seniorenzorg.
123 De cirkel is rond. Rouw- en verliesverwerking binnen het woonzorgcentrum.
124 Wapeningsberekening van prefab betonnen kolommen
125 Zilveren werknemers zijn goud waard: motivatie en behoud
126 Intrafamiliaal geweld: de gevolgen van het geweld op de relatie tussen dader en slachtoffer.
127 Ontwikkelen van een ontwerptool voor houten spanten
128 Haalbaarheidsstudie WKK
129 Dimensioneren van een HVAC-installatie in een kantoorgebouw
130 Een tevredenheidsonderzoek bij de cliŽnten van Aktief: het dagactiviteitencentrum van binnenuit bekeken
131 De warmtepomp thuis en industrieel
132 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen ACV Limburg
133 Ouderbetrokkenheid in functie van onderwijs: mogelijkheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders
134 Evaluatie en optimalisatie van het verspaningsproces verricht door een robot
135 Betonkernactivering
136 Groepsgesprekken in een begeleidingstehuis met jongeren in een problematische opvoedingssituatie
137 De zorg na overlijden
138 Klant is koning! Tevredenheidsonderzoek bij het cliŽnteel van de sociale dienst van het OCMW Dilsen- Stokkem
139 FORCE.COM SITES
140 Arbeidsrehabilitatie binnen Relim Maastricht: de leerwerkplaatsen in de kijker
141 Prikklok en planningskalender
142 De cliŽnt als volwaardige partner: cliŽntenrechten, een belangrijk ingrediŽnt van een emancipatorische en kwaliteitsvolle hulpverlening
143 Collectieve schuldenregeling: een reddingsboei of lapmiddel? Een onderzoek naar belemmeringen die cliŽnten ondervinden doorheen de procedure van collectieve schuldenregeling binnen het OCMW van Dilsen-Stokkem
144 In welke mate beÔnvloedt sociale huisvesting het leven van kansarme gezinnen?
145 Zintuigactivering bij dementerenden.
146 Ik pest niet meer!
147 De afstemming van hulpvraag en hulpaanbod binnen een sociale opleidingsorganisatie
148 Het profiel van de hedendaagse thuisloze
149 Eenzaamheid bij ouderen: biedt het woonzorgdecreet oplossingen?
150 Zelfstandigheidstraining voor langdurig geplaatste jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg. Een voorbereidende fase op kamertraining
151 Zelfverdichtend beton: productieproces van de Prefab
152 Waar knelt het schoentje bij Thuiszorg Genk?
153 Socio-culturele en sportieve participatie van kwetsbare groepen binnen het OCMW
154 Is de No Blame-methode een goede manier om pesten op de lagere school aan te pakken? Toepassingen in de praktijk
155 Allemaal beestjes: tevredenheidsonderzoek ziekenhuishygiŽne.
156 Configuratie van Cisco-Routers
157 Leeftijdsbewust personeelsbeleid binnen Helvoet Rubber & Plastic Technologies NV
158 Palliatieve zorg en het levenseinde in het Woon- en Zorgcentrum Salvator.
159 Kwaliteit in de rusthuissector.
160 Energiezuinig verbouwen: zoveel meer dan een laagje isolatie
161 Dimensionering van houtconstructies in de industriebouw
162 Studie: Verband tussen draagkracht en afmetingen poer
163 Het dialoogmodel
164 Evaluatie van de politiŽle aanpak van intrafamiliaal geweld in de politiezone Beringen - Ham, Tessenderlo
165 Mantelzorg: wanneer de zorgmantel overbelast geraakt. Onderzoek naar de kenmerken van overbelasting bij mantelzorgers uit de dienst Gezinszorg van De Voorzorg
166 Balken en kolommen: prefab t.o.v. ter plaatse gestort
167 Zorgvernieuwing binnen de thuiszorg: toekomstperspectief. Vernieuwing brengt ons dichterbij thuis
168 Vergelijkende studie van warmteverliezen van zwembaden
169 Rondhangende jongeren: een inhoudelijke voorbereiding van het project rondhangende jongeren in Bree.
170 Mobiliteitsmanagement
171 Bedrijfsnetwerk opzetten en monitoren
172 Jong geleerd is oud gedaan... ook bij partnergeweld? De transgenerationele overdracht van vrouwelijk slachtofferschap bij partnergeweld.
173 VZW Isis: een onderzoek naar de tevredenheid van de klanten
174 PLC visualisatie van een CIP installatie
175 De selectieprocedure binnen VCST op basis van hun 32 gedragscompetenties
176 Luchtdichtheid prefab betonnen woning en vergelijking thermische eigenschappen van niet-traditionele bouwsystemen
177 Crisis in kaart gebracht. Hoe komt het dat allochtone vrouwen, die slachtoffer van intrafamiliaal geweld zijn, de hulpverlening mislopen?
178 Mijn ouder is verslaafd: hulpverlening aan kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek
179 Evaluatie van de thuissituatie bij ouderen: wie heeft het hoogste woord, de oudere of zijn omgeving?
180 Netwerkmonitoring de volledige setup
181 Afspraak met de wereld: dagbesteding bij thuisloze mannen in Westhuis
182 Analyse van het ziekteverzuim binnen Rettig Belgium NV
183 Competentieontwikkeling
184 Slachtofferbejegening binnen de Community Policing
185 De leerlingvolgkaart. Hoe wordt de leerlingvolgkaart ervaren?
186 Jongeren en alleen wonen: een gids voor hulpverleners
187 Diversiteit werkt: een blik op AKSI
188 Seksualiteit en relatievorming van mensen met een mentale beperking
189 Virtualisatie en open source UNS
190 Projectmatig werken met meisjes binnen een laagdrempelig kader zoals een buurtwerking
191 Videowall implemented on a TMS320DM642 DSP
192 De afwezigen hebben ongelijk: op zoek naar de oorzaken van spijbelgedrag van leerlingen uit het Buitengewoon Onderwijs vanuit het VCLB regio Hasselt
193 Orde in de chaos: leven met een borderline persoonlijkheidsstoornis
194 Bouwen in de wereld van de mol
195 Buurtwerk: werkt de buurt?
196 Competentiemanagement bij kaderleden
197 Performance Management bij Carglass en coaching als onderdeel van het Performance Management Proces.
198 Doorstromen naar het hoger onderwijs: literatuurstudie en verkennend onderzoek naar succesfactoren van Turkse jongeren uit Maasmechelen
199 Sociale fraudebestrijding met betrekking tot persoenen met het recht op maatschappelijke integratie onder de vorm van leefloon
200 Het belang van naschoolse begeleiding binnen jeugdwerk met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties in functie van tweedetaalverwerving
201 Bouwen van en leven in een betonwoning
202 Uitzendarbeid in de bouw: bestudering van de regelgeving en onderzoek van het effect van uitzendarbeid op de bouwsector
203 Een goed begin... Een onderzoek naar het onthaal en de introductie van calog-personeelsleden bij de politiezone Demerdal-DSZ
204 Meetopstelling van sensoren
205 Kinderen als getuige van intrafamiliaal geweld. Een evaluatie van de politionele aanpak in de politiezone Heusden - Zolder.
206 IndustriŽle veldbussen
207 Een verkennend onderzoek naar de interesse en betrokkenheid van allochtone jongeren in ontwikkelingssamenwerking.
208 Levens- of bestaanskwaliteit voor een persoon met een handicap.
209 Competentiemanagement in beweging binnen het OCMW Genk: het opstellen van functieprofielen en de toepassing op werving en selectie
210 Rechten en plichten van slachtoffer en dader in de politionele context: wie zijn ze, wat doen ze en waar moeten ze heen?
211 Warmterecuperatie van compressoren
212 Fixatie van op maat gemaakte CAD-CAM implantaten ter herstel van schedeldefecten
213 Stabiliteit van steigers
214 HVAC-installatie voor een kantorengebouw
215 Implementatie van door Simulink ontwikkelde FIR filters in een FPGA
216 Subsidiereglement ' Samenleven in diversiteit' vanuit de Lokale Integratiedienst Hasselt.
217 Het oudervervreemdingssyndroom.
218 Werken met migranten in de wijk, een zoektocht naar de realiteit!
219 Dimensionering van een ventilatie- en verwarmingsinstallatie van acht woningen
220 Kinderen als getuige van partnergeweld
221 Energierapportering
222 De evaluatiecyclus binnen de VDAB
223 Het sociale netwerk van de psychiatrische patiŽnt. Praktijkgericht onderzoek op een psychosociaal revalidatiecentrum
224 Kiezen tussen methodieken: het gebruik van een methodiekenkoffer binnen de bijzondere jeugdzorg
225 Kan anoniem solliciteren de diversiteit op de werkvloer bevorderen?
226 Internetgebruik onschuldig? Was het maar waar!
227 Data acquisitie via USB met de TI MSP430 microcontroller
228 Het kwaliteisonderzoek van het onthaal binnen de politiezone Lubbeek
229 Peer education in de praktijk: het LINK-project
230 Mantelzorg in Sint-Truiden: een blik op de actuele situatie en het bondgenootschap tussen de thuisdiensten van het OCMW en de mantelzorger
231 Motivatie en demotivatie bij kansengroepen binnen het opleidingsproject Kopa Limburg
232 Dosisstudies thoraxopnamen
233 Studie naar de duurzaamheid van poreuze betonbuizen
234 Serieel gestuurde interfacekaart
235 Studiekeuzebegeleiding in de derde graad van het algemeen secundair onderwijs: onderzoek naar de invulling en evaluatie van het aanbod
236 A priori optimaal ontwerp van fietsertunnels
237 De (on)toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Een onderzoek naar de ervaringen van diabetici die kansarm zijn of behoren tot een etnisch-culturele minderheidsgroep.
238 Bouw van een vergistingsinstallatie: dimensionering van de sleufsilo's en vergisters
239 EPB bouwknopen: uitvoering, planning en kostprijs
240 Communicatie en overleg in kleine ondernemingen
241 Onderzoek naar de behoeften aan vrijetijdsbesteding van de Turkse vrouwelijke nieuwkomers binnen het Onthaalbureau Limburg - vestiging Genk die in het primair traject kiezen voor het socio-cultureel perspectief.
242 Ondertunneling rijksweg A12
243 Stabiliteitsstudie van een ophaalbrug
244 Mijn leven gaat niet altijd over rozen, maar ik heb er zelf niet voor gekozen. Problematiek van multi-problem gezinnen en het risico op onveilige gehechtheid. Werken met het sociale competentiemodel.
245 Het zonaal arbeidsreglement van politiezone Kempenland
246 Grondmechanische herkenning en eigenschappen van glauconietzanden
247 Preventief onderhoudsplan voor een pons/ snijmachine
248 Smeerplan orienter
249 Keermuurconstructies met gewapende grond
250 Vergelijkende studie van de kosten/baten van toegepaste energiesystemen in een lage energiewoning
251 Samenwerken met bewoners aan een betere buurt
252 Energie-audit rapport op de elektrische verbruikers
253 Welfsels of breedvloerplaten
254 Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan verkeersslachtoffers. Is politiezone HANO er klaar voor?
255 De jongsenioren uit Heusden-Zolder: een portret
256 Aarde - Lucht warmtewisselaar
257 Zijn we op de goede weg!?
258 Succesvol doorstromen: bieden interactieve werkvormen ondersteuning aan kansarme leerlingen in hun leerproces?
259 De senior aan het woord: onderzoek naar de nood aan dienstencentra in Hasselt. Een beleidsmatige keuze van een OCMW of een reeŽle behoefte?
260 Brandberekeningen: optimaliseren en doorgronden van het ťťn-zone model
261 Studie van de gebruikte verwarmingscomponenten in verschillende types van woningen
262 Energiezuinig koelen en verwarmen door toepassing van betonkernactivering
263 Renovatie Philipstoren te Leuven tot Federaal Administratief Centrum
264 SectoriŽle evaluatie van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt.
265 Automatisering van een productielijn voor het inpakken van CD-Rom drives
266 Analyse van het informatie-aanbod en doorverwijzingbeleid van de Limburgse gemeenten en mutualiteiten inzake euthanasie en de wilsverklaring
267 Jongeren die zich voor het vrijwilligerswerk inzetten, een uitstervendras?
268 Ouders-pleegouders: vriend of vijand?
269 Knelpunten in de hulpverlening van adolescenten bekeken vanuit het kamertrainingscentrum van de Wiekslag
270 Het ongeluk zit in een klein hoekje. Slecht-nieuwsmelding binnen politionele slachtofferbejegening
271 PLC testkast
272 Opstellen van een interventiedossier + automatiseren van de sprinklerinstallatie
273 Diepwanden, een logische keuze? Confrontatie tussen theorie en praktijk
274 Slachtoffer in beeld - minderjarigen: beleving van de minderjarige en zijn familie
275 Het subsidiariteitsstelsel binnen Familiehulp en haar toepasbaarheid in de praktijk
276 Loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
277 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en voorstel tot optimalisatie van de persluchtvoorziening van de onderringenkuislijn
278 Intrafamiliaal geweld bij allochtone vrouwen: extra aandacht bij nieuwkomers?
279 Op zoek naar de meerwaarde van de buurtwerking binnen de wijk Halhei.
280 Pensioen van de openbare sector: tevredenheidsenquÍte en voorbereiding brochure politiekorps
281 Waterdoorlatende bestrating theoretisch en praktisch bekeken: een vorm van watermanagement
282 Variante uitvoeringsmethode rioleringswerken Groot-Gelmen
283 Senioren en armoede: een vergeten groep? Onderzoek naar knelpunten bij senioren in armoede
284 Taalstimulering bij 5 jarige kleuters
285 Schizofrenie en Reval: de invloed van Reval op patiŽnten met schizofrenie
286 Bookstore in JavaFX
287 Het bestrijden van de spijbelproblematiek: zijn de respectievelijke beleidsinstanties in de politiezone Hano klaar om een antwoord te geven op een eventuele spijbelproblematiek?
288 VriendenTaal versterkt! Hoe kunnen de oefenmogelijkheden Nederlands voor anderstaligen vergroot worden?
289 Werken en wonen na het Buitengewoon Secundair Onderwijs opleidingsvorm 2 of 3: een onderzoek in VIBO Sint-Barbara
290 Cloud computing and virtualisation
291 E peil optimalisatie in kantoorgebouwen
292 International food standard, cortificatie en reglementering betreffende etikettering van voedingsmiddelen. Suikerlolly's
293 Dimensioneren verwarming en ventilatiesysteem in 11 apppartementen
294 Sturen naar zelfsturing van buurten: een kritische analyse van het proces zelfsturing door Nederlandse opbouwwerkers
295 De eerste steen in het rouwen: een "positief" slecht - nieuwsgesprek. Een evaluatie van de slachtofferbejegening bij slachtoffers van slechtnieuwmeldingen in politiezone
296 Optimalisatie van een betonnen kolom: constructief en economisch aspect
297 Embedded touchscreen voor domotica
298 Studie op de berekeningsmethode volgens richtlijn ATV-M 127-2 bij rioolrenovatie door middel van kousmethode
299 De aanpak van crisissituaties door de lokale politie
300 Cementcomposieten, nu en in de toekomst
301 Wervingstechnieken binnen het project jeugdadviseurs.
302 OOR: observatie - oriŽntatie - reÔntegratie. Specifieke leerlingenbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs.
303 Tolerantiebeheersing bij het plooien van plaatprodukten
304 Proof of concept: VDI in het Jessa Ziekenhuis
305 Plaatsen van een airco/ waterpomp
306 A city guide for PDA
307 The network relay board
308 Bewegingsbeleid als antwoord op psychosociale belasting bij werknemers: een gevalstudie binnen Pepsico International Borgloon
309 Het risicogedrag bij jongeren: bekeken vanuit preventief oogpunt
310 Optimalisatie Netwerkstructuur LITP vzw
311 Zelfverdichtend vezelversterkt beton
312 Een onderzoek naar de competenties van administratief bedienden in de privťbedrijven
313 Ontwikkeling van een patiŽntendashboard geÔntegreerd in het zorgportaal van Cegeka
314 Het klachtrecht van patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. Een manier om tot een kwaliteitsvolle en participatieve hulpverlening te komen.
315 Optimalisatie van een persluchtinstallatie
316 Energieanalyse en optimalisatie van een industriŽle tunneloveninstallatie
317 Systems engineering: de nieuwe manier van bouwen
318 Vrouwen en management: gelijke kansen of illusie? Evaluatie van het project SOFIA Summer University
319 Jongeren in het doelgroepenbeleid van de Noord-Zuidbeweging
320 Immobilisatie van zware metalen in bodems door gebruik van additieven
321 Automatisch kabelplan vanuit EPLAN
322 Projectmatig naar een buitenlands kamp toewerken met jongeren
323 Traditioneel metselwerk versus Prefab metselwerk
324 Herstructurering bij Tessenderlo Chemie: van doel tot resultaat
325 Koppeling van visiesysteem aan een KUKA robot
326 Die jeugd van tegenwoordig: de politionele aanpak van jongerenoverlast in de politiezone Heusden-Zolder
327 Studie en documenten van de betoncentrale hal 7 en 8
328 Tele-onthaal Limburg & online hulpverlening
329 Samenwerken aan een persoonlijk ontwikkelingstraject in het deeltijds beroepssecundair onderwijs
330 Bepaling van de invloed van verdichting en vochtigheidsgraad op de slagsonde
331 Recreatieve activiteiten als onderdeel van sociale activering binnen het CWZW L/B
332 De probatievoorwaarden: een kijk op de laatste 20 jaren in het gerechtelijk arrondissement Hasselt.
333 Leven met schizofrenie: een onderzoek vanuit een revalidatiecentrum
334 Introductie van de beginselen van TPM in een productiegerichte KMO
335 Opstellen van een onderhoudsplan
336 JPEG2000 een nieuwe standaard in de beeldverwerking
337 De opstelling van torenkranen in de nabijheid van bouwputten
338 Q-Park Mobile App
339 Nieuwe akoustische norm: praktische handleiding voor residentiŽle gebouwen
340 Worktime Manager
341 Kunstof infiltratie-units: inventarisatie en aanbevelingen voor ontwerp en heheer
342 Microsoft ISA en forefront TMG als reverse proxy oplossingen ter beveiliging van een intern netwerk
343 Herzieningsformules in de wegenbouw
344 Het begeleiden van vijf bewoners met het ziektebeeld Korsakov in het structuurhuis
345 Risicobeheer voor het labo elektriciteit E106
346 Vergelijkende studie van snelbouwstenen, prefabmuren bestaande uit snelbouwstenen en silicaatstenen
347 Invloed van brand op een staalconstructie
348 De nieuwe akoestische norm en EPB-wetgeving: een kritische analyse toegepast op een praktijkvoorbeeld
349 Verkennende studie naar het deelnemersprofiel binnen het thema digitalisering bij Vormingplus Limburg
350 Optimalisatie van materiaalvoorziening voor onderhoud aan roterende installaties
351 CommerciŽle koeling
352 Berekenen van omloopgeluiden in appartementsgebouwen
353 Flex-ible Solutions
354 Bouwknopen in prefabconstructies
355 Mechanisch ontwerp van een productiemachine voor spelborden
356 Hoe alternatief zijn de alternatieve sancties uitgevoerd door het justitiehuis?
357 Partnergeweld bij jongeren in Vlaanderen: een stappenplan voor jongeren en hun omgeving
358 Dimensioneren van een HVAC-installatie voor ziekenhuis in Lanaken
359 Open Source - Mailsystemen
360 Zichtbeton in realiteit
361 Invloed van koudebruggen op het K-peil bij bedrijfsgebouwen
362 Wireless temperature measurement with LabVIEW FPGA
363 Wat is de invloed van de binneninstallatie op breedband internet over telefoonlijnen?
364 Implementatie open source e-Learning platform bij Xios
365 Stabiliteit van torenkranen gefundeerd op keldervloeren
366 Functiebeschrijvingen arbeiders DW Plastics
367 Periodiek onderhoud op de zuigercompressor
368 Ontwikkeling van een basis electro-encephalogram met actieve elektroden
369 Rekening in het rood: een preventief en sensibiliserend project van het OCMW Lubbeek over de schuldenproblematiek op maat van kinderen van het zesde leerjaar
370 Studie van een representatief volume-element voor metselwerk
371 Manufacturing execution system (MES)
372 Op weg naar Reval Genk: hulpverleners en cliŽnten aan het woord
373 Het aanwezigheidsbeleid voor Borealis Polymers nv
374 Educatieve modules voor building automation
375 Als System & Network Engineers op de Belgian Campus
376 Stromingsanalyse van ventilatiekanalen voor woningen: realisatie van teken- en rekenmodel voor het bepalen van druk en snelheid in kanalen
377 Netwerk en systeembewaking met Nagios
378 Automatisatie van een meetopstelling die de eischaalsterkte van eieren meet
379 Aanpassing van het containerpark UZ Leuven
380 Analyse en optimalisatie van een energiescansysteem via automatisering met PDA
381 Game design for hydraulic simulation tables
382 Project Wellen - Bouw van 11 appartementen
383 Semi-analytische modellering van scheurvorming in gewapende en ongewapende betonnen balken
384 Samenwerking van het justitiehuis met Limes
385 Energieprestatievergelijking in Vlaanderen
386 Structurele renovatie van een kantoorgebouw: ponsprobleem bij vlakke plaatvloeren
387 Automatisatie samenstelling rubberadditieven
388 Updaten van pneumatische installaties
389 Ontwerp en uitwerking van een nieuwe sturing voor kleivoorbereidingsmachines
390 Problematiek met beschoeing te AVEVE Merksem
391 Waterdichtheid van dubbele wandelementen
392 Een gemengde hardware en software implementatie van een MP3-speler
393 Uitwerking van een optimaal sorteersysteem voor textiel in een kringloopcentrum
394 Grondbehandeling in de wegenbouw
395 Het gebruik van de PDA in de wegenbouw
396 Niet - gravitaire 2DWA - systemen
397 Desktop Application GUI prototype
398 Het onveiligheidsgevoel gelinkt aan jeugdcriminaliteit. Heeft jeugdcriminaliteit invloed op het onveiligheidsgevoel van de inwoners van Heusden-Zolder?
399 Opstellen van een preventief onderhoudsplan aan de hand van een onderhoudsflowchart
400 Hoe delicaat is silicaat lijmwerk en zijn prefab-snelbouwwanden een alternatief?
401 FitNesse integreren binnen het Ventouris project
402 Conditiemeting van schoolgebouwen. Is de NEN 2767 direct en efficiŽnt toepasbaar op Belgische schoolgebouwen?
403 Het uitwerken van comfortsystemen in verschillende gebouwen
404 ALARA-studie op BR2/Sidonie
405 Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen
406 Jaga NV
407 Camera en temperatuur observatie via netwerk
408 Een civielrechtelijk begeleidingstraject gekaderd binnen jeugdzorg: Nederland - BelgiŽ
409 Stabiliteitsstudie van groenwanden in BelgiŽ
410 Siloconstructies, beton of staal?
411 Industrialisatie en prefabricatie van metselwerk
412 Alfresco
413 Automatisatie van een sorteer- en telproces bij Cometal nv
414 Opstellen van een onderhoudsplan
415 Woningautomatisatie via een PLC-systeem
416 Stress in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken?: een onderzoek naar prevalentie en een aanzet tot verbetervoorstellen?
417 The study of energy auto-calibration of a PEM-detector with Lu-based crystals
418 Onderhoud torenkraan en straalhal, ontwerp van een lasdraaitafel
419 Opstellen van maatregelenpakketten E100, E80 en E60 voor renovatiewoningen
420 Water bufferen in wegfundering: klassieke denkwijze van de tafel geveegd
421 Toplagen in asfalt en extreem zware belastingen: een goed huwelijk?
422 Opstellen van een preventief onderhoudsplan voor klein en groot wegenbouwmaterieel
423 Studie voor de opbouw van een OMRON installatie naar INTERBUS
424 Ombouw interbus installatie van Siemens S5 naar PC Worx3
425 Vergelijking kanaalplaten staalplaatbetonvloer: casus parkeergebouw, ziekenhuis Oost-Limburg, campus St. Jan
426 Energiestudie studentenresidentie Camilo Torres
427 Studie, implementatie en ontwikkeling van een intern transportsysteem
428 Dosimetrie met computerradiografie in de radiotherapie
429 USB, Ethernet Gateway
430 Onderzoek naar de motivatie van de leden van de Stedelijke Harmonie St. Antonius om vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging.
431 Word File Validation
432 Ondergrondse parking in Diepenbeek: de uitvoeringsmethodes
433 Google Apps in an Virtual Workplace omgeving
434 Lokaal dienstencentrum Perron-Oost in Houthalen. Een onderzoek bij de alleenstaande ouderen van Houthalen-Oost
435 Optimalisering van het productieproces bij Steenfabrieken Nelissen N.V.
436 Het programmeren van een robot-plooibank-cel
437 Foutdetectie en analysesysteem voor PLC
438 Evaluatie van politiemedewerkers in politiezone GAOZ.
439 Studie naar mogelijke oplossingen voor noodwoningen
440 Mixed hardware/ software implementation of a JPEG decoder
441 Brandpreventiemaatregelen bij historische monumenten
442 Desktopvirtualisatie
443 Pelletsverwarmingsketel
444 Ontwikkelen van een isolerend mortelbeton
445 Verlijmde binnenmuren
446 Invloedsfactoren op luchtbellen bij zelfverdichtend beton
447 Studie en beginfase van een ontwikkeling van een kersensorteermachine met behulp van een visiesysteem
448 X-band low noise amplifier
449 Evaluatie van een open-source DVD pakket
450 Automated bottle manufacturing process
451 Schokdemperbuizen: maatafwijking bij productie en vergelijking wrijvingsgedrag
452 Opstellen stappenplan QIT 2010 + Technische Labo's
453 Ontwerp en uitvoering van didactische scara robot
454 Trainingsband voor paarden
455 Reduceren van verpakkingsafval aan een make-uplijn
456 Verbetering comforttemperaturen kleedkamers en douches Xios Hogeschool Limburg
457 Speciale funderingstechniek: vergelijking
458 Stappenplan voor het isoleren van hellende daken
459 Optimaliseren van draagstructuren voor parkeergarages
460 Automatisering van het certificatielabo
461 Stabiliteitsanalyse van een bekuiping uit prefab-beton
462 AGC Database Manager
463 Isolatietechnieken bij renovatie
464 Annual contracts for Sales Information System
465 Ondergrondse beschoeiingen
466 Herschrijven klantendatabase met bijhorende webapplicatie
467 Conceptontwikkeling, ontwerp en realisatie van een bedradingstool
468 Voorstel voor Vlaams keuringsplan privť-riolering
469 Paalbelastingsproeven op VHP-grouting palen
470 Opdracht opvolgingsmodule binnen Dokeos
471 Het vaststellen van technische eigenschappen en het opstellen datasheets voor luchtkussenfolielaminaten bij Pregis NV
472 Ontmanteling van nucleaire installaties, 'B3 een ontmantelingsvoorbeeld
473 Kindertv.be
474 Pyrolysis of sewage sludge - upgrading atmospheric and vacuum distillation products
475 Marketing Project
476 Van stijve kern naar dwarswanden?
477 Luchtdicht bouwen een praktische leidraad
478 Optimalisatie van de bestaande persluchtnetten
479 Opstarten en onderhouden van Tetra Laval Food Hoyer Continuous Freezer GM1700E
480 Een nieuwbouw uitbreiding tegen een bestaand gebouw: onderschoeiing
481 Betrouwbaarheidsonderzoek en parameteroptimalisatie van de J&B Hot Tacktester
482 Simuleren, valideren en opmeten van het energieverbruik van een te renoveren woning
483 Geautomatiseerd vulkaniseren van rubber transportbanden
484 Herwerking PreCardio Website
485 Projectgericht onderwijs betreffende infrastructuren
486 Concept rolstoelfiets
487 DocSys
488 Patchmanagement optimalisatie
489 Zettingen en vervormingen in De Rotterdam
490 PLC automatisatie
491 De impact van verbeterde bouwknopen op het totale transmissieverlies in een woning
492 De automatische buisaanvoer module
493 EVA - en ongevallenregistratie
494 Buisdoorpersingsproces in een bouwkuip bouwkundig geanalyseerd
495 CMS voor 'Zin in Zomer' 2010
496 Verplaatsing Hagus-spiegelproductie
497 Faseringsstudie: het Diaboloproject
498 Het rendementvolle silicaatsteen
499 Opstellen van een preventief onderhoudsschema en optimalisatie van het huidige persluchtsysteem
500 Glasvezel in spuitbeton: onderzoek naar samenstelling©2004-2005 - XIOS Hogeschool Limburg - webmaster - Contact